Dušan Krnáč

scénický a kostýmový výtvarník (65 rokov)

Dušan Krnáč sa narodil 4. marca 1954 v Lučenci. Pôsobil v Lučenci, vo Fiľakove ako výtvarný pedagóg v r. 1986-1992 v Divadle J. G. Tajovského v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí v Banskej Bystrici v Záhrade - Centre nezávislej kultúry. Externe spolupracuje s mnohými profesionálnymi divadlami. Pracuje ako maliar, grafický dizajnér, scénický výtvarník, režisér alternatívneho divadla, performer. Od polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia sa centrom jeho voľnej výtvarnej tvorby stal metakoncept ANTICOMICS ( tvorí ho Anticomics, Minimalcomics a Totalcomics a Abstraktcomics). Je členom Slovenskej výtvarnej únie. Svoje diela vystavoval na viacerých domácich a zahraničných výstavách.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A