Dalibor Heger

dramaturg, prekladateľ, riaditeľ divadla, pracovník Divadelného ústavu (90 rokov od narodenia)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A