Anton Živčic

Štúdium herectva na VŠMU absolvoval v roku 1976. Stal sa členom Krajového divadla v Nitre (dnešné Divadlo Andreja Bagara). V nitrianskom divadle nepretržite pôsobil až do roku 2007. Aj dnes prijíma ponuky na hosťovanie a pohostinsky účinkuje v niekoľkých inscenáciách DAB Nitra.

V prvých rokoch svojej tvorby preukázal vysokú hereckú disciplinovanosť, bohatý emočný fond a predovšetkým príklon ku komediálnemu žánru. Stal sa výrazným predstaviteľom širokej škály komediálnych postáv. V nej dokázal obsiahnuť ostro tesané groteskné črty, situačnú komiku s dôrazom na pointu a zmysel repliky až po presvedčivé civilné gesto. K najvýznamnejším kreáciám komediálneho žánru určite patria: Mario v Hre lásky a náhody (1978), Doboši v Drotárovi (1980), Franco z Takmer božského omylu (1981), Učiteľ filozofie z Meštiaka šľachticom (1986), Geľo Sebechlebský z rovnomennej komédie (1992), Stanley Farmer z 1+1=2 (1998) či Walter Pangbourne z Dvojitej rezervácie (2011).

Bezproblémovo sa prispôsoboval rôznorodým režijným poetikám a jeho herectvu neboli cudzie ani odstup, nadhľad či štylizácia. Vedel zvýrazniť psychologickú komplikovanosť stvárňovanej postavy s dôrazom na vnútornú charakterizácizu. Boli to predovšetkým postavy v réžiách Jozefa Bednárika: Saturnius v Titovi Andronikovi (1981), Agamemnón v Trójankách (1983), Portupeja v Zojkinom byte (1984). Hral v Bednárikových inscenáciách muzikálov a kreoval napríklad Avrama vo Fidlikantovi na streche (1998), Grófa Praskovského v Adamovi Šangalovi (2003) alebo Hamburgera Collinsa v Divotvornom hrnci (2006).

Z jeho posledných kreácii pripomeňme Starého Ďurčiaka v Piargoch (2008), Simeonov-Piščika vo Višňovom sade (2009) alebo Haderpán v muzikáli Tisícročná včela (2013).

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A