Anton Šmotlák

divadelný fotograf (40 rokov od skonania, narodený 15. 11. 1920)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A