Anna Vojteková

Anna Vojteková absolvovala štúdium bábkoherectva na bábkarskej katedre  DAMU v Prahe. Po škole nastúpila do bábkového divadla v Košiciach. Pôsobila v ňom vyše tridsať rokov a zaslúžila sa o jeho umelecké profilovanie. Herecky rástla na pôsobivom modelovaní hravých postáv detského sveta. S pribúdajúcimi príležitosťami rozširovala plastickosť svojho stvárňovania o ďalšie herecké tóny, komediálny prejav a profesionálne zrelé bábkoherectvo.

Na istý čas sa od bábkového divadla premiestnila do činohry prešovského divadla, kde stvárnila niekoľko zaujímavých postáv zo súčasnej drámy.

Svoju hereckú škálu a precíznosť umeleckého prejavu uplatnila aj v bohatom rade televíznych rozprávkových postavičiek. Počas svojho pôsobenia účinkovala v dabingu, v televíznych hrách a večerníčkoch košického štúdia a taktiež v rozhlase.

Bábkovému divadlu a jeho fascinujúcemu svetu zostala Anna Vojteková verná až do svojho odchodu do dôchodku.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A