Eva Žilineková

herečka, pedagogička (65 rokov)

V roku 1976 absolvovala štúdium herectva. Už počas štúdií na VŠMU dosiahla významné až medzinárodné úspechy za naštudovanie a prednes poézie.

Ako činoherná herečka vytvorila viacero hlasovo i psychologicky výrazných ženských postáv v Divadle Andreja Bagara v Nitre a potom tiež v Poetickom súbore Novej scény v Bratislave – Silvia (Marivaux: Hra lásky a náhody, KD Nitra 1978), Maša (Čechov: Čajka, DAB Nitra, 1980), Katarína Pohlodková (Karol Horák: Cesta, PsNS Bratislava). Popri činohernom herectve však bolo možné stále sledovať jej osobnostný príklon k poézii a umeleckému slovu. V Bratislave formou divadla jedného herca realizovala recitál z poézie Jacquesa Préverta Čas pre teba a tiež recitál z tvorby Vladimíra Majakovského Medzi nami (1989?), ktorým ukončila umeleckú ašpirantúru na VŠMU.  Do uceleného divadelného útvaru sa jej ako interpretke podarilo priniesť spojenie interpretácie veršov, spevu, práce s hlasom a metaforicky funkčného štylizovaného hereckého pohybu. 

Eva Žilineková sa venuje pedagogike verbálnej a neverbálnej komunikácie. Pôsobila na VŠMU ale aj v  médiách. Prednáša pre študujúcu verejnosť na tému kultivovanej slovenčiny a umeleckého slova.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A