Print

Valéria Schulczová

Valéria Schulczová (1975, Bratislava)

Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave absolvovala magisterské štúdium divadelnej réžie a dramaturgie v roku 1999 a v roku 2009 postgraduálne štúdium v odbore divadelné umenie. Ako dramaturgička sa podieľala na viacerých projektoch na Slovensku i v Českej republike (Divadlo Ludus v Bratislave, HaDivadlo v Brne, Divadlo Petra Bezruča v Ostrave, Studio Rubín v Prahe). V súčasnosti sa venuje divadelnej réžii, písaniu textov pre divadlo v tandeme s Romanom Olekšákom, prekladu hier z anglického jazyka a ako scenáristka je podpísaná pod viacerými slovenskými a českými televíznymi projektmi (Za sklom, Doktorka Kellerová, Detektív Dušo, Horúca krv, Nevinní, Odsúdené). Ako režisérka nadviazala spoluprácu s viacerými divadlami (Činohra SND, Slovenské komorné divadlo v Martine, Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave, Divadlo Na zábradlí v Prahe). Jej profesionálny režijný debut Elektra (VŠMU, Bratislava) sa v roku 2001 zúčastnil na cyperskom The International Festival of Ancient Greek Drama. Inscenácie v jej réžii boli prezentované na festivaloch Dotyky a spojenia v Martine a Bursa International Balkan Countries Theater Festival v Turecku.

 

Charakteristika tvorby:

Režisérku Valériu Schulczovú možno zaradiť k strednej generácii súčasnej slovenskej réžie. Na Slovensku i v Česku je vnímaná ako umelkyňa so širokým záberom vďaka systematickej práci v rozmanitých divadelných a televíznych žánroch. V pozícii režisérky vo veľkej miere uvádza vlastné hry, ktoré napísala v úspešnej tandemovej spolupráci s Romanom Olekšákom (Leni, Doktor Macbeth, Rodáci) či s Ivou Volánkovou (Barbíny, Hra(j)!). Okrem inscenovania vlastných textov sa orientuje najmä na súčasné hry zahraničnej proveniencie (Blackbird, Bůh masakru, Popcorn, Krajní meze) či okrajovo aj na diela svetovej klasiky (Elektra, Rimanka, Aj múdry schybí), v ktorých možno sledovať silné aktualizácie a reflexiu spoločensko-politickej reality. Témy, s ktorými pracuje pri písaní hier či režijnej tvorbe, obyčajne odrážajú aktuálne spoločenské dianie alebo akcentujú veľké témy svetovej histórie. Žánrovo jednoduchšie divadelné hry by sme v jej inscenačnej spisbe hľadali neúspešne.

Typickou črtou Schulczovej réžií je inscenovanie veľkých tém v komorných divadelných priestoroch a štúdiách, s menej početným hereckým obsadením. S hercami pracuje citlivo, vychádzajúc z ich osobnostných i fyzických dispozícií. Herci pod jej vedením sa zbytočne nápadito nepredvádzajú, ale dôsledne hrajú tému inscenácie, konajú s dobre premyslenou motiváciou a pôsobia pri tom prirodzene až civilne. Takéto remeselné počínanie vyúsťuje u Schulczovej do ideovo ukotvenej a scénicky celistvej inscenácie, s réžiou ktorej divák nie je nútený polemizovať. Ako píšuca režisérka vie veľmi pozorne narábať s pointou divadelných situácií, ustriehnuť gradáciu deja aj charaktery postáv. Je tvorkyňou, ktorá svoje inscenácie nerada vystavuje riskantným režijným či výtvarným exhibíciám, ale stavia na dobre odvedenej remeselnej práci v zmysle syntézy kvalitného dramatického textu, jasne pomenovanej koncepcie a citlivosti pri výbere obsadenia.

 

Súpis réžií:

2001 / VŠMU, Bratislava / Sofokles: Elektra

2002 / Štúdio 12, Bratislava / Iva Volánková: Minach

2002 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / Knut Humsun, Šimon Dlouhý: Hlad

2004 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / Iva Volánková, Valéria Schulczová: Hra(j)!

2004 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / Witold Gombrowicz: Yvonna, princezna Burgundánská

2004, 2006 / Divadlo Petra Bezruče Ostrava, Česká republika / Ben Elton: Popcorn

2005 / Divadlo Na zábradlí Praha, Česká republika / Iva Volánková, Valéria Schulczová: Barbíny

2009 / Západočeské divadlo Cheb, Česká republika / William Mastrosimone: Krajní meze

2011 / Západočeské divadlo Cheb, Česká republika / Yasmina Reza: Bůh masakru

2013 / Činohra SND / Roman Olekšák, Valéria Schulczová: Leni

2014 / MDPOH, Bratislava / Roman Olekšák, Valéria Schulczová: Doktor Macbeth

2014 / MDPOH, Bratislava / Alexander Nikolajevič Ostrovskij: Aj múdry schybí

2015 / SKD, Martin / David Harrower: Blackbird

2016 / ŠD Košice / Alberto Moravia, Roman Olekšák, Valéria Schulczová: Rimanka

2016 / Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava / Petr Zelenka: Job Interviews

2017 / Divadlo v Řeznické, Praha, Česká republika / Valeria Schulczová, Roman Olekšák: Sametová noc


 

Súpis divadelných hier:

Stačí povedať NIE! (1999, spolu s Petrom Kubom)

Hra(j)! (2004, spolu s Ivou Volánkovou)

Barbíny (2005, spolu s Ivou Volánkovou)

Rodáci (2016, spolu s Romanom Olekšákom)

Doktor Macbeth (2014, spolu s Romanom Olekšákom)

Leni (2013, spolu s Romanom Olekšákom)

 

Preklady:

David Harrower: Blackbird

Nicholas E. Baehr: Incident

Simon Stephens: Herons/Volavky

Iva Volánková: Minach

Petr Zelenka: Job Interviews

 

Ocenenia:

2003 / Cena MAX na Pražskom divadelnom festivale nemeckého jazyka za inscenáciu Top Dogs (dramaturgia: Valéria Schulczová)

2014 / DOSKY – Cena v kategórii Najlepší ženský herecký výkon sezóny pre herečku Zdenu Studenkovú v inscenácii Leni

2016 / 1. miesto v súťaži The Beverly Hills Screenplay Contest v kategórii divadelných hier za hru Leni (autormi sú Valéria Schulczová a Roman Olekšák)

 

Znalosť cudzích jazykov: anglický jazyk

 

Fotogaléria:

 
 

Video z inscenácií:

 

Leni, 2013

video: archív SND

 

Blackbird, 2015

video: archív SKD Martin

 

Job interviews, 2016

video: archív MDPOHRSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.