Tlačiť

Knižnica Divadelného ústavu

Knižnica Divadelného ústavu je najväčšia špecializovaná knižnica pre oblasť divadla na Slovensku. Disponuje viac ako 45 000 knižničnými jednotkami.

Ročne navštevuje knižnicu približne 5 000 čitateľov, prevažne z radov odbornej a študujúcej verejnosti.

Fond knižnice Divadelného ústavu tvorí teatrologická literatúra, divadelné hry, zborníky, periodiká, záverečné akademické práce a výberovo divadelná zahraničná literatúra. Knižnica Divadelného ústavu literatúru získava, spracúva, uchováva a ochraňuje a následne sprístupňuje. Špecializuje sa na literatúru a dokumenty z oblasti dramatického, hudobného umenia a taktiež na príbuznú umenovednú literatúru.

Na základe osobitej dohody poskytuje aj rešeršné služby:
•  z informačných databáz DÚ
•  z elektronických databáz Slovenskej a Českej národnej bibliografie

Pre verejnosť je dostupný online katalóg knižnice Divadelného ústavu.


ŠTUDIJNÉ A VÝPOŽIČNÉ HODINY

 

 

Kontakt:


Viera Sadloňová
02/204 87 301
viera.sadlonova@theatre.sk
kniznica@theatre.sk

Výpožičný poriadok (PDF, 300 kB)

Cenník služieb (PDF, 474 kB)

 

skladové priestory Knižnice DÚ

Depozitár knižnice

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.