Tlačiť

Informačné centrum Prospero

Cieľom Informačného centra PROSPERO je zlepšiť poskytovanie služieb verejnosti, efektívnejšie prezentovať činnosť Divadelného ústavu a informovať o divadelnom dianí v širšom zábere ako doposiaľ. Informačné centrum umožnilo zviditeľnenie inštitúcie a prepojenie ďalších služieb Divadelného ústavu v príjemnom pracovnom a štúdiovom prostredí priamo pri vstupe do priestorov Divadelného ústavu. Čitatelia a návštevníci majú možnosť okrem nákupu širokého spektra umenovednej literatúry nahliadnuť do on-line fondov Divadelného ústavu a získať informácie o kultúrnych podujatiach ako v Bratislave, tak aj na celom Slovensku.

V rámci Informačného centra PROSPERO Divadelný ústav poskytuje nasledovné služby:

-  informačné služby (sprístupnenie systému Win/ISIS s možnosťou vyhľadávania v katalógoch: knižnica, videotéka a bibliografia),

-  internet (prístup na internetovú stránku www.theatre.sk, poskytovanie zoznamu webstránok divadiel a divadelných inštitúcií na Slovensku a v zahraničí, služby videotéky: prezentácia videozáznamov z videotéky DÚ),

- predaj kníh (predaj odbornej literatúry, publikácií, divadelných hier, divadelných a kultúrnych  časopisov, publikácií o umení, CD-ROMov o divadle a umení z produkcie Divadelného ústavu Bratislava)

-   predaj kníh a časopisov slovenských a zahraničných partnerských inštitúcií (Hudobné centrum, Slovenský filmový ústav, Slovenské centrum dizajnu, Katedra divadla a filmu SAV, Divadelný ústav Praha, Maďarský divadelný inštitút a múzeum)

-   predaj publikácií slovenských a českých malých a nezávislých vydavateľov,

-   predpredaj vstupeniek na podujatia v Štúdiu 12 Divadelného ústavu,

-  mesačné programy, informačné materiály, vybrané tlačené informačné materiály o dianí v divadle na Slovensku a vo svete (informácie o workshopoch, festivaloch, inscenáciách).


Otváracie hodiny:

pondelok – piatok: 10.00 – 16.30 hod.
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 hod.

Kontakt a objednávky:

Tatiana Danišová
IC Prospero
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava

Tel: + 042 - 2 - 204 87 405
+ 042 - 2 - 204 87 403
E- mail: prospero@theatre.sk

 

foto IC Prospero

foto IC Prospero

foto IC Prospero

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.