Tlačiť

Zoradenie podľa edícií

Základné publikácie

Základné publikácie sú jediným uceleným, komplexným výstupom, ktorý slúži na podporu výskumu slovenského divadla. K základným publikáciám patrí divadelná ročenka Divadlá na Slovensku a Divadelný kalendár, ktoré vychádzajú periodicky, každoročne; unikátnym prínosom je príprava tzv. retroročeniek, ktorými sa spätne mapujú divadelné sezóny 60. rokov minulého storočia.

Pripravujeme:

Divadlá na Slovensku v sezóne 2015/2016 Základná faktografická publikácia – divadelná ročenka – dokumentuje činnosť divadiel a jednotlivých slovenských umelcov v danej sezóne. Ročenka obsahuje údaje o premiérach, stavoch súborov v danej sezóne, autorský register, časť In memoriam, údaje o zájazdoch a hosťovaniach, prehliadkach a festivaloch, divadelných výstavách, literatúre, časopisoch a oceneniach.

 

Malý divadelný kalendár 2019 Interný katalóg Divadelného ústavu prináša každý rok  jubileá divadelných umelcov, výročia slovenských divadiel, ako aj dôležité medzníky divadelných udalostí, spätých so slovenským divadlom.

 


Slovenské divadlo v číslach
Martina Čierna

9,00 €

viac o titule

Malý divadelný kalendár 2018
Soňa Jánošová, Martin Timko, Diana Laciaková

nepredajné €

viac o titule

Divadlá na Slovensku v sezóne 2014/2015
Slovak Theatrical Season

6,97 €

viac o titule

Malý divadelný kalendár 2017
Kolektív pracovníkov Divadelného ústavu pod vedením Kataríny Kunovej a Martina Timka

nepredajné €

viac o titule

Divadlá na Slovensku v sezóne 2013/2014
Slovak Theatrical Season

6,97 €

viac o titule

Divadlá na Slovensku v sezóne 2012/2013
Slovak Theatrical Season

6,97 €

viac o titule

Malý divadelný kalendár 2016
Kolektív pracovníkov Divadelného ústavu pod vedením Kataríny Kunovej a Martina Timka

nepredajné €

viac o titule

Zuzana Koblišková, Miroslav Daubrava
Malé múzeum s veľkou zbierkou/A small museum with a large collection
Sprievodca múzeom divadelného ústavu/A guide to the museum of the Theatre Institute

20,00 €

viac o titule

Divadlá na Slovensku v sezóne 2011/2012
Slovak Theatrical Season

6,97 €

viac o titule

Malý divadelný kalendár 2015
Kolektív pracovníkov Divadelného ústavu pod vedením Martina Timka

nepredajné €

viac o titule

Divadlá na Slovensku sezóna 1963/1964

Mgr. Martin Timko ArtD.

3,49 €

viac o titule

Divadelný kalendár 2014
Kolektív pracovníkov Divadelného ústavu pod vedením Martina Timka

nepredajné €

viac o titule

Divadlá na Slovensku v sezóne 2010/2011

zostavil Oleg Dlouhý a kolektív

6,97 €

viac o titule

Divadelný kalendár 2013

nepredajné €

viac o titule

Divadlá na Slovensku v sezóne 2009/2010

zostavil Oleg Dlouhý a kolektív

6,97 €

viac o titule

Divadelný kalendár 2012

nepredajné €

viac o titule

Rudolf Hudec
Krátky sprievodca Archívom Divadelného ústavu Ba

5,00 €

viac o titule

Divadelný kalendár 2011

nepredajné €

viac o titule

Divadlá na Slovensku sezóna 1964/1965

Zostavil Ján Jaborník a kolektív

3,49 €

viac o titule

Divadlá na Slovensku v sezóne 2008/2009

Zostavil Oleg Dlouhý a kolektív

6,97 €

viac o titule

Slovenské divadlo

EDÍCIA SLOVENSKÉ DIVADLO

Teatrologické publikácie o slovenskom divadle patria k základným umenovedným prácam v oblasti slovenského divadla. Diela popredných teoretikov, ale i tvorivých umelcov mapujú slovenskú divadelnú históriu aj súčasnosť.

 


 


Súčasný tanec/Contemporary Dance
Made in Slovakia
II. vydanie

nepredajné €

viac o titule

Karol Mišovic
Javiskové osudy

AKCIA 19,00 €

viac o titule

Bábkarská Bystrica festival všetkých veľkostí

Bábkarská Bystrica The Festival of All Sizes

nepredajné €

viac o titule

Túžba živá po kráse
Desire alive for beauty
Medzinárodný festival Divadelná Nitra 1992 - 2016/International theatre festival Divadelná Nitra 1992 - 2016

10,00 €

viac o titule

Juliana Beňová
Divadelná tvár Ľudovíta Štúra

AKCIA 1,00 €

viac o titule

Ferdinad Hoffmann.
Kritik, dramaturg, režisér...
Zostavili a štúdie napísali Vladimír Štefko, Dária Fehérová Fojtíková, Martin Timko

23,00 €

viac o titule

Odraz obrazu/Reflection of an Image
Milan Čorba.

5,00 €

viac o titule

Anna Grusková
Teatrálny svet 1839 - 1939
The theatrical world

15,50 €

viac o titule

Peter Himič
Divadelný život Prešova
Od počiatkov do polovice 20. storočia

14,00 €

viac o titule

Mišo Kováč Adamov
Hra o svätej Dorote

11,30 €

viac o titule

Stanislav Vrbka
Súborné dielo II.
Divadelné súvislosti

Akcia 3,00 €

viac o titule

Súčasný tanec / Contemporary Dance
Made in Slovakia

nepredajné €

viac o titule

THEATRE.sk
Made in Slovakia

nepredajné €

viac o titule

Ladislav Lajcha
Silueta generácie
Osobnosti činohry SND

16,00 €

viac o titule

Emil Tomáš Bartko
Podoby slovenského tanečného umenia 1920 - 2010

vypredané €

viac o titule

Vladimír Štefko a kolektív autorov
Dejiny slovenskej drámy 20. storočia

17,00 €

viac o titule

Stanislav Vrbka
Súborné dielo I.
(Kritiky divadelných inscenácií 1955 - 1969)

AKCIA 3,00 €

viac o titule

Henrieta Moravčíková, Viera Dlháňová
Divadelná architektúra na Slovensku

27,00 €

viac o titule

Michaela Mojžišová
Od Fausta k Orfeovi
Opera na Slovensku 1989 - 2009 vo svetle inscenačných poetík

13,00 €

viac o titule

Zdenka Pašuthová, Rudolf Hudec
Marška. Denník Karla Baláka

12,00 €

viac o titule

Divadelný ústav 1961 - 2011

10,00 €

viac o titule

Ján Jamnický
O veciach známych i neznámych
Zostavil Ján Sládeček

3,98 €

viac o titule

Ján Jamnický
V pamäti súčasníkov
Zostavil Ján Sládeček

3,98 €

viac o titule

Ján Jamnický
Princ a mág
Zostavil Ján Sládeček

4,65 €

viac o titule

Ján Jamnický
V ozvenách kritiky
Zostavil Ján Sládeček

3,32 €

viac o titule

Ladislav Lajcha
Dokumenty SND
Zápas o zmysel a podobu SND 1920 – 1945 / Divadlo v rokoch vojny 1939 – 1945, I. a II. zv.

AKCIA 5,00 €

viac o titule

Božena Čahojová
Slovenská dráma a divadlo v zrkadlách moderny a postmoderny

7,63 €

viac o titule

Martin Slivka
Slovenské ľudové divadlo

14,94 €

viac o titule

Ladislav Lajcha
Ladislav Vychodil

vypredané €

viac o titule

Mať chuť učiť sa a učiť scénografiu
Enjoying the Learning and Teaching of Scenography

5,97 €

viac o titule

Iva Mojžišová, Dagmar Poláčková
Slovenská divadelná scénografia / Slovak Stage Design 1920 – 2000

Vypredané (49,79) €

viac o titule

Ján Jamnický
Spoveď režiséra
Zostavil Ján Sládeček

3,32 €

viac o titule

Milena Cesnaková-Michalcová
Z divadelnej minulosti na Slovensku

11,12 €

viac o titule

Miron Pukan
V premenách času
Ukrajinské národné divadlo / Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov

8,30 €

viac o titule

Ida Hledíková-Polívková
Komedianti – Kočovníci – Bábkari

8,46 €

viac o titule

Miklós Vojtek
Terpsichora Istropolitana
(Tanec v Prešporku 18. storočia)

12,00 €

viac o titule

Šiesty zmysel divadla
Slovenská scénografia po roku 1989. Slovenský divadelný plagát po roku 1989.

AKCIA 4,00 €

viac o titule

Slovenská dráma

V edícii Slovenská dráma publikuje DÚ pôvodné slovenské divadelné hry v troch základných líniách:

1. Zbierky súčasných slovenských hier „Dráma“ sú výstupom rovnomennej súťaže slovenských divadelných hier

2. Renomovaných súčasných autorov, ktorých diela možno vidieť na slovenských javiskách predstavujeme formou výberových zbierok divadelných hier

3. Súborné diela prinášajú kompletnú tvorbu slovenských klasikov divadelnej literatúry v oblasti drámy, doplnené o odbornú štúdiu, faktografické  a bibliografické údaje.

 

Pripravujeme:


 


 

Juraj Váh
Súborné dramatické dielo II.
(Rozhlasové hry)

10,00 €

viac o titule

Peter Pavlac
Hry

10,50 €

viac o titule

Dodo Gombár
Šesť konárov stromu

9,00 €

viac o titule

E-kniha Dráma 2014/2015

5,00 €

viac o titule

Viliam Klimáček
Trinásť hier

15,00 €

viac o titule

EÚ očami drámy/Ódy či frašky?

15,00 €

viac o titule

Dráma 2013

8,00 €

viac o titule

VÝKRIK.VOĽBA

(Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia)

23,00 €

viac o titule

Jana Juráňová
Hry

9,00 €

viac o titule

Juraj Váh
Súborné dramatické dielo I.
(Divadelné hry)

15,50 €

viac o titule

Dráma 2012

7,00 €

viac o titule

Stanislav Štepka
Predpoveď na zajtra
Dve správy o mojom dvadsiatom storočí (s predpoveďou na zajtra)

10,00 €

viac o titule

Dušan Vicen
Hry

9,00 €

viac o titule

Ján Chalupka
Súborné dramatické dielo I.

15,00 €

viac o titule

Dráma 2011

10,00 €

viac o titule

Ondrej Šulaj
Hry

11,20 €

viac o titule

Ľubomír Feldek
Päť rozprávkových hier

12,00 €

viac o titule

Dráma 2009 - 2010

AKCIA 3,00 €

viac o titule

Ivan Stodola
Súborné dramatické dielo III.

18,00 €

viac o titule

Ján Uličiansky
Sedem rozprávkových hier

9,50 €

viac o titule

Dráma 2001

AKCIA 3,00 €

viac o titule

Dráma 2002 – 2003

AKCIA 3,00 €

viac o titule

Dráma 2004 – 2005

AKCIA 3,00 €

viac o titule

Ivan Stodola
Súborné dramatické dielo II.
Zostavil Július Pašteka

16,76 €

viac o titule

Dráma 2006

AKCIA 3,00 €

viac o titule

Dráma 2007/2008

AKCIA 3,00 €

viac o titule

Desať rokov Drámy

Súťaž pôvodných dramatických textov

1,00 €

viac o titule

Miloš Karásek
Extrakt
Päť projektov / Five Projects

18,69 €

viac o titule

Artúr 2003 – 2007
Divadelné hry pre deti a mládež

AKCIA 3,00 €

viac o titule

Divadlo SkRAT
Hry 2003 – 2006

7,30 €

viac o titule

GUnaGU Remix
Kolektívne texty 1985 – 2000
Editor Viliam Klimáček

6,31 €

viac o titule

Viliam Klimáček
Desať hier

11,62 €

viac o titule

Silvester Lavrík
Hry

11,62 €

viac o titule

Ivan Stodola
Súborné dramatické dielo I.
Editor Ján Sládeček

16,76 €

viac o titule

Július Barč - Ivan
Súborné dramatické dielo
Editor Ján Sládeček

vypredané €

viac o titule

Slovenská dráma v preklade

Prostredníctvom titulov edície Slovenská dáma v preklade Divadelný ústav významne propaguje súčasnú slovenskú drámu v zahraničí. Sprostredkúva diela dramatikov, ktorí určujú vývin súčasnej slovenskej drámy, a zabezpečuje tak reprezentáciu slovenskej drámy aj mimo územia Slovenskej republiky.

Popri piatich zväzkoch hier v anglickom jazyku Contemporary Slovak Drama si čitatelia môžu slovenské hry prečítať po nemecky (Slowakische Gegenwartsstücke), po rusky (Uvjadšij sad ľubvi – Vosem slovackich pjes) a v blízkej budúcnosti i po francúzsky, po maďarsky a po srbsky. Súčasťou tejto edície je nový webový podlink Slovak Drama in Translation a DVD Slovak Drama in Translation, v ktorom Divadelný ústav predstavuje kompletný súbor zahraničných prekladov hier súčasných slovenských dramatikov.

Významným počinom je spolupráca s krajinami V4 pri vzniku a propagácii štyroch spoločných publikácií Visegrad Drama. Visegrad  Drama I. – III. je spoločný projekt štyroch partnerských inštitúcií krajín V4. Publikácie vydali postupne Divadelný ústav Bratislava, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Budapest Divadelní ústav Praha a poslednú vydá Muzeum Teatralne Warszawa, v angličtine, predovšetkým pre vzájomné poznanie historických a umeleckých súvislostí v národných dramatikách 20. storočia i pre čitateľov ostatných krajín celého sveta. Štyri časovo a tematicky príbuzné divadelné hry charakterizujú každú zo zastúpených krajín od prelomu storočí po súčasnosť, obsahujú štúdie o autoroch a hrách, súpisy inscenácií daných hier, ako aj fotografie z inscenácií.

Pripravujeme:Súčasná slovenská dráma
Viliam Klimáček, Zuzana Uličianska, Dodo Gombár

nepredajná €

viac o titule

Odes ou farces?
L'UE vue par le théâtre

6,50 €

viac o titule

Golden Collection of the Slovak Drama of the 20th Century (1900-1948)

18,00 €

viac o titule

Le théâtre slovaque en français

8,00 €

viac o titule

Katalóg súčasných slovenských dramatikov

Editorka Juliana Beňová

AKCIA 3,00 €

viac o titule

Contemporary Slovak Drama 5

Editor Juraj Šebesta

ukončený predaj €

viac o titule

Contemporary Slovak Drama 4

Editor Juraj Šebesta

AKCIA 2,00 €

viac o titule

Contemporary Slovak Drama 3

Editor Juraj Šebesta

AKCIA 2,00 €

viac o titule

Contemporary Slovak Drama 2

Editor Juraj Šebesta

AKCIA 2,00 €

viac o titule

Durchbrochene Linien
Zeitgenössisches Theater in der Slowakei
Editori Johannes C. Hoflehner, Martina Vannayová, Marianne Vejtisek

16,60 €

viac o titule

Slowakische Gegenwartsstücke

11,62 €

viac o titule

Uschni, láska moja
Osem slovenských hier
Editor Oleg Malevič

AKCIA 2,00 €

viac o titule

Visegrad Drama III.
The Sixties

AKCIA 2,00 €

viac o titule

Visegrad Drama II.
Escape

AKCIA 2,00 €

viac o titule

Visegrad Drama I.
Weddings

AKCIA 2,00 €

viac o titule

Osobnosti

Edícia Osobnosti predstavuje formou monografickej publikácie alebo zborníka významných slovenských umelcov všetkých divadelných odborov.

 

Pripravujeme:

 

 

Miron Pukan: Karol Horák

 


kolektív autorov
Milan Čorba

30,00 €

viac o titule

Ladislav Čavojský
Otto Šujan
Scénický architekt - architekt scény

49,90 €

viac o titule

Eva Malatincová, Dora Kulová
Anna Hrušovská

10,00 €

viac o titule

Zuzana Bakošová - Hlavenková a kolektív autorov
Elixír smiechu
Jozef Kroner a Kronerovci

17,00 €

viac o titule

Ľubica Krénová
Ladislav Chudík

14,95 €

viac o titule

Nadežda Lindovská a kolektív.
Magda Husáková-Lokvencová
Prvá dáma slovenskej divadelnej réžie

14,94 €

viac o titule

Teória v pohybe

Nová edícia prináša teoretické práce renomovaných tvorcov - aktívnych umelcov i teoretikov, ktoré prispievajú k poznaniu najaktuálnejších trendov súčasného divadla, nových tém, foriem i prognóz vývinu.

 


Colette Conroy
DIVADLO a telesnosť

10,00 €

viac o titule

Nová dramaturgia, nový dramaturg II.
New Dramaturgy, New Dramaturge II.

10,70 €

viac o titule

Nová dramaturgia, nový dramaturg
Zborník prednášok z konferencie 14.-15.5.2013

5,00 €

viac o titule

Iveta Škripková
Divadelná hra-be-ce-da
Tvorivé písanie s deťmi v divadle alebo ako sa pohrať s nudou

8,30 €

viac o titule

Marta Poláková
Sloboda objavovať tanec

13,00 €

viac o titule

Prednášky o divadle II.

Zostavil Vladimír Štefko

5,00 €

viac o titule

Milan Čorba
Kostýmová tvorba
(Prednášky)

vypredané €

viac o titule

Deti revolúcie
Zborník víťazných prác súťaže a edukačného projektu Divadelného ústavu
Editorka Katarína Ďurčová

AKCIA 3,00 €

viac o titule

Helen Nicholsonová
Divadlo a vzdelávanie

10,00 €

viac o titule

Dan Rebellato
Divadlo a globalizácia

10,00 €

viac o titule

Goran Stefanovski
Malá kniha nástrah

10,00 €

viac o titule

Svetové divadlo

V rámci teatrologickej literatúry vychádza tvorba svetových divadelných odborníkov v interpretácii najlepších slovenských prekladateľov.

PripravujemeE-kniha Marvin Carlson
Divadlo je krajšie ako vojna
Nemecká divadelná réžia v druhej polovici 20. storočia

8,00 €

viac o titule

E-kniha Donald Rayfield
Život Antona Čechova
12,50

viac o titule

Florence Dupont
Aristoteles alebo upír západného divadla
Aristote ou le vampire du théâtre occidental

14,50 €

viac o titule

Marvin Carlson
Divadlo je krajšie ako vojna
Nemecká divadelná réžia v druhej polovici 20. storočia

17,00 €

viac o titule

Jacques Ranciére
Emancipovaný divák

16,00 €

viac o titule

Donald Rayfield
Život Antona Čechova

25,00 €

viac o titule

Ján Vilikovský
Shakespeare u nás

14,95 €

viac o titule

Peter Brook
Kvalita milosti
Úvahy o Shakespearovi

8,00 €

viac o titule

Dragan Klaić
Ako reštartovať divadlo
Verejné divadlo medzi trhom a demokraciou.

17,00 €

viac o titule

Aleksandra Jovićević, Ana Vujanovič
Úvod do performatívnych štúdií

14,00 €

viac o titule

Rudolf von Laban
Život pre tanec. Spomienky

15,00 €

viac o titule

Krištof Jacek Kozak
Príťažlivá osudovosť: subjekt a tragédia

14,81 €

viac o titule

Igor Kovačević a kolektív
Beyond Everydayness Theatre Architecture in Central Europe

70,00 €

viac o titule

Ivo Svetina a kolektív
OCCUPYING SPACES
Experimental Theatre in Central Europe 1950-2010

35,00 €

viac o titule

George Steiner
Smrť tragédie

10,00 €

viac o titule

Sergej M. Ejzenštejn
Umenie mizanscény II.

7,97 €

viac o titule

Jana Bžochová-Wild
Začarovaný ostrov?
Shakespearova Búrka inak

9,29 €

viac o titule

Jana Bžochová-Wild
Úvod do shakespearovského divadla

6,31 €

viac o titule

Patrice Pavis
Divadelný slovník

vypredané €

viac o titule

Erika Fischer-Lichte
Dejiny drámy
Epochy identity v divadle od antiky po súčasnosť

12,95 €

viac o titule

Henryk Jurkowski
Metamorfózy bábkového divadla v 20. storočí

ukončený predaj €

viac o titule

Marvin Carlson
Dejiny divadelných teórií

13,61 €

viac o titule

Peter Scherhaufer
Čítanka z dejín divadelnej réžie IV.

ukončený predaj €

viac o titule

Hans - Thies Lehman
Postdramatické divadlo

17,43 €

viac o titule

Milan Lukeš
Divné divadlo našeho věku

AKCIA 3,00 €

viac o titule

Richard Schechner
Performancia: teórie, praktiky, rituály

15,00 €

viac o titule

Svetová dráma - antológie

V rámci edície Svetová dráma – Antológie predstavuje Divadelný ústav autorov, ktorí významne zasiahli do vývinu svetovej literatúry a dodnes ovplyvňujú jej smerovanie. Edícia prináša ucelený výber z diela jednotlivých osobností, je obohatená o teatrologické štúdie a precízne bibliografické údaje.

 


 

Pripravujeme:


Lucius Annaeus Seneca
Hry

20,00 €

viac o titule

Antológia izraelskej drámy
Savyon Liebrecht, Hanoch Levin, Joshua Sobol

11,00 €

viac o titule

Jon Fosse
Hry

12,00 €

viac o titule

Elfriede Jelinek
Hry

AKCIA 15,00 €

viac o titule

Samuel Beckett
Hry
II. vydanie

AKCIA 10,00 €

viac o titule

Per Olov Enquist
Hry

ukončený predaj €

viac o titule

Stanislaw Ignacy Witkiewicz
Hry
Zostavila Barbora Ertlová

8,30 €

viac o titule

August Strindberg
Hry
Zostavili Oľga Ruppeldtová, Milan Žitný

8,96 €

viac o titule

Marguerite Durasová
Hry
Zostavila Michaela Jurovská

9,79 €

viac o titule

Sam Shepard
Hry
Zostavil Juraj Šebesta

9,79 €

viac o titule

David Mamet
Hry
Zostavil Juraj Šebesta

10,95 €

viac o titule

Paul Claudel
Hry
Zostavila Michaela Jurovská

13,28 €

viac o titule

Antológia súčasnej francúzskej drámy a jej analýz

Zostavila Soňa Šimková

ukončený predaj €

viac o titule

Nová dráma / New Drama

Edícia už niekoľko rokov systematicky prináša súčasné divadelné hry, s ktorými sa slovenská odborná či laická verejnosť nemala príležitosť stretnúť.

 

Pripravujeme:

 


Severská dráma

14,50 €

viac o titule

Ivan Vyrypajev
Hry

12,00 €

viac o titule

Dea Loher
Hry

11,00 €

viac o titule

Holandská dráma

9,50 €

viac o titule

Poľská dráma

10,00 €

viac o titule

Slovinská dráma

10,00 €

viac o titule

Marius von Mayenburg
Hry

ukončený predaj €

viac o titule

Ingmar Villqist
Hry

ukončený predaj €

viac o titule

Patrick Marber
Hry

ukončený predaj €

viac o titule

Nemecká dráma

Zostavila Anna Grusková

10,95 €

viac o titule

Valére Novarina
Hry
Preklad Elena Flašková

ukončený predaj €

viac o titule

Maďarská dráma

11,62 €

viac o titule

Srbská dráma

11,62 €

viac o titule

Ruská dráma

Zostavili Eva Maliti-Fraňová a Romana Maliti

11,95 €

viac o titule

Vreckovky

Edícia Vreckovky podporuje najaktuálnejší prehľad súčasnej modernej drámy formou praktického vydania jednej divadelnej hry, rozhovoru s autorom a štúdiou o príslušnom dramatikovi.

Tanja Šljivar
Sme ako tí, pred ktorými nás rodičia varovali

5,00 €

viac o titule

Justine del Corte
Kométa

5,00 €

viac o titule

Kari Hotakainen
Červený vlk

1,99 €

viac o titule

Letizia Russo
Psí hrob

1,99 €

viac o titule

Pau Miró
Úsmev slona
Preložila Silvia Vertanová

1,99 €

viac o titule

Tom Lanoye
Celibát
Preložila Marta Maňáková

1,99 €

viac o titule

Koffi Kwahulé
Misterioso – 119
Preložila Zuzana Procházková

1,99 €

viac o titule

José Maria Vieira Mendes
Moja žena
Preložil Ladislav Franek

1,99 €

viac o titule

Gianina Carbunariu
Kebab

vypredané €

viac o titule

DVD, katalógy, brožúrky

Edícia zahŕňa pôvodné dvd a cd nosiče o slovenskom divadle a dráme, katalógy k festivalom a výstavám.

 


Contemporary Slovak Directors
DVD

nepredajné €

viac o titule

SLOV:motion
A Presentation of Contemporary Slovak Dance and Theatre

nepredajné €

viac o titule

Festival Nová dráma/New drama
10 rokov

10,00 €

viac o titule

Knihy Divadelného ústavu

nepredajné €

viac o titule

To by sa páčilo aj Erwinovi
5 obrazov o Divadelnom ústave Bratislava

nepredajné €

viac o titule

Contemporary Slovak Theatre 1999 – 2006
A brief look into the 1999 – 2006 seasons

5,00 €

viac o titule

KIOSK VOL. 2.
Divadelné festivaly na Slovensku / Theatre Festivals in Slovakia

vypredané €

viac o titule

Slovak drama in Translation

nepredajné €

viac o titule

Rozhovory

Tina Čorná
Kornel Földvári

9,00 €

viac o titule

Prítomnosť divadelnej minulosti

Nový výskumný projekt Divadelného ústavu Prítomnosť divadelnej minulosti využíva moderné technológie na prenos archívnych dokumentov prostredníctvom interaktívneho média. Užívateľsky atraktívnou formou DVD prinášame cenný archívny, múzejný a dokumentačný materiál o slovenskom profesionálnom divadle. Naším cieľom je sprostredkovať čo najviac dostupných poznatkov o divadle a jeho dobe, ako aj výsledky teatrologických skúmaní na pozadí modelových inscenácií.

Bačova žena

12,00 €

viac o titule

LES

11,00 €

viac o titule

Herodes a Herodias

7,00 €

viac o titule

Kontakt

IC Prospero
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
prospero@theatre.sk, tel. 02 20487501

Edičné oddelenie
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava                                             edicne@theatre.sk, tel. 02 20487400

Výzva na predkladanie edičných návrhov

 Novinky

Slovenské divadlo v číslach
Martina Čierna

viac o titule
Bačova žena


viac o titule
Colette Conroy
DIVADLO a telesnosť

viac o titule
Juraj Váh
Súborné dramatické dielo II.
(Rozhlasové hry)
viac o titule
Divadlá na Slovensku v sezóne 2014/2015
Slovak Theatrical Season

viac o titule
Lucius Annaeus Seneca
Hry

viac o titule

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.