Tlačiť

Online databáza eTHEATRE.SK

eTHEATRE.SK je informačná online databáza Divadelného ústavu, prístupná pre verejnosť z webstránky Divadelného ústavu. Predstavuje elektronický archív inscenačnej tvorby profesionálneho divadelníctva na Slovensku.

Databáza je prístupná na adrese:

etheatre.sk

 

eTHEATRE.SK je postavená na štyroch základných dátových súboroch – INSCENÁCIE, OSOBNOSTI, DIVADLÁ A INŠTITÚCIE, UDALOSTI A PODUJATIA.

Súbor INSCENÁCIE zachytáva základné údaje o všetkých inscenáciách profesionálnych divadiel, pôsobiacich na Slovensku od roku 1920, teda od založenia Slovenského národného divadla. Obsahuje dátum premiéry, súpis tvorcov aj obsadenia, prípadne fotografickú dokumentáciu a záznamy o ďalších súvisiacich dokumentoch.

Súbor OSOBNOSTI obsahuje mená všetkých divadelných tvorcov, ktorí sa podieľali na zrode a reprízovaní inscenácií. Osobnosť je identifikovaná základnými údajmi – dátumom a miestom narodenia, prípadne úmrtia, pohlavím, kultúrnou identitou a kvalifikátorom základnej a ďalších umeleckých profesií.

Súbor DIVADLÁ A INŠTITÚCIE zachytáva pôsobnosť profesionálnych slovenských divadiel dnes, vrátane ich predchodcov od roku 1920.

Súbor UDALOSTI A PODUJATIA informuje o zájazdoch, hosťovaniach a festivaloch divadiel, inscenácií aj jednotlivcov.


logo Divadelného ústavu

Vedecké a výskumné, dokumentačné, zbierkotvorné, edičné, vzdelávacie a prezentačné pracovisko v oblasti profesionálnej divadelnej kultúry na Slovensku.

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.