Tlačiť

Hašterica 2010

Hašterica

Divadelný ústav Bratislava, Občianske združenie Rázcestie a Slovenské centrum UNIMA
udelili Cenu za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla na Slovensku

Hašterica 2010

 

kolektívu tvorcov inscenácie
Raymond Queneau – Peter Palik: ZAZI V METRE
(Katedra bábkarskej tvorby VŠMU)

Porota ceny Hašterica 2010 ďalej udelila

Zvláštnu cenu za tvorivosť
Dezorzovmu lútkovému divadlu

Porota Hašterice 2010 pracovala v zložení:
Elena Knopová (predsedníčka poroty, za Divadelný ústav Bratislava), Barbora Paliková (za Slovenské centrum UNIMA) a Matej Šiška (za Občianske združenie Rázcestie).
Ceny sa odovzdali na záverečnom ceremoniáli festivalu Bábkarská Bystrica 2010 v Banskej Bystrici 1. októbra 2010.

hodnotenie sezón 2008/9 a 2009/10 v bábkových divadlách na Slovensku... (hodnotenie 2010.rtf)


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.