Tlačiť

Hašterica 2008

Hašterica 2008

Divadelný ústav Bratislava, Občianske združenie Rázcestie a Slovenské centrum UNIMA udelili Cenu za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla na Slovensku

Hašterica 2008

 

Starému divadlu v Nitre
za inscenáciu J. D. Salinger: Kto chytá v žite

Porota pracovala v zložení: Ida Hledíková (predsedníčka, za Slovenské centrum UNIMA), Katarína Revallová (za Občianske združenie Rázcestie), Andrej Navara (za Divadelný ústav Bratislava).
Cena sa odovzdala na záverečnom ceremoniáli festivalu Bábkarská Bystrica 2008 v Banskej Bystrici 7. októbra 2008.RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.