Tlačiť

Charakteristika

V roku 2004 po prvýkrát vyhlásili Divadelný ústav, Občianske združenie Rázcestie a  Slovenské centrum UNIMA – Medzinárodná mimovládna bábkarská organizácia cenu za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla na Slovensku Hašterica.

Cena sa udeľuje v jednej kategórii, a to za tvorivý čin. Ocenenie môže získať kolektív tvorcov za inscenáciu, ale aj parciálny umelecký výkon ako scenár, pôvodný divadelný text, dramaturgia, réžia, mužský herecký výkon, ženský herecký výkon, scéna, kostýmy, bábky, scénická hudba alebo choreografia. Haštericu udeľuje trojčlenná odborná porota, do ktorej každý z vyhlasovateľov deleguje svojho zástupcu. Porota vyberá spomedzi bábkových inscenácií, ktoré mali premiéru v perióde dvoch rokov medzi Medzinárodným festivalom Bábkarská Bystrica v bábkových divadlách, prípadne v ďalších profesionálnych divadlách a nezávislých súboroch na Slovensku.

Rozhodnutie poroty sa vyhlasuje a cena sa odovzdáva na Medzinárodnom festivale Bábkarská Bystrica ako súčasť jeho programu.


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.