Tlačiť

Hašterica 2015

Cena za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla na Slovensku

Hašterica 2015

V piatok 22. mája sa na slávnostnom ukončení festivalu Bábková Žilina 2015 odovzdávala Cena za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla na Slovensku Hašterica 2015. Získalo ju Bábkové divadlo na Rázcestí za cyklus Batolárií.

Porota sa rozhodla udeliť aj špeciálnu cenu Hašterica Eve Farkašovej za výpravu k predstaveniu Zvedavý sloník Bábkového divadla Žilina, s prihliadnutím na jej ďalšiu tvorbu v slovenských a svetových divadlách. Eva Farkašová sa v Bábkovom divadle na Rázcestí dlhoročne podieľa na tvorbe inscenácií pre deti a dospelých v spolupráci s režisérom Mariánom Peckom.

Porota Hašterice 2015 pracovala v zložení:
Radek Bachratý (predseda poroty), Barbora Zamišková (členka poroty) a Mária Danadová (členka poroty).


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.