Tlačiť

Časopisy

kød – konkrétne o divadle
Redakcia časopisu kød
Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421(0)2/204 87 502, 503
e-mail: kod@theatre.sk
www.casopiskod.sk

šéfredaktor: Milo Juráni
mesačník o divadle na Slovensku
vychádza desaťkrát ročne

Slovenské divadlo
Kabinet divadla a filmu SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Tel.: +421(0)2/54 77 71 93
Fax: +421(0)2/54 77 35 67
e-mail: michaela.mojzisova@savba.sk
www.kadf.sav.sk

Hlavná redaktorka: Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.
revue dramatických umení
vychádza štyri razy do roka

Javisko
Národné osvetové centrum
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava 1
Tel.: +421(0)918 71 60 14
Fax: +421(0)2/59 21 41 02
e-mail: javisko@nocka.sk, cajkova@nocka.sk
www.nocka.sk

šéfredaktorka: Jaroslava Čajková
štvrťročník amatérskeho divadla a prednesu

Salto
NM Code
Čmelíkova 9
821 03 Bratislava 2
Tel.: +421(0)905 18 18 93
Fax: +421(0)2/65 42 32 74
e-mail: nmcode@slovanet.sk, egajdosova@yahoo.com

časopis o pohybovom a alternatívnom divadle
vychádza štyri razy do roka

Film. sk
Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32
811 09 Bratislava
Tel.: +421(0)2/57 10 15 25
Fax: +421(0)2/52 73 32 14
e-mail: filmsk@sfu.sk
www.filmsk.sk

šéfredaktor: Daniel Bernát
mesačník o filmovom dianí na Slovensku

Vlna
Občianske združenie Vlna
Vlčkova 18
811 01 Bratislava
Tel.: +421(0)2/52 45 30 31
Fax: +421(0)2/63 83 94 85
e-mail: vlna@vlna.sk
www.vlna.sk , www.myspace.com/vlna_sk

zodpovedný redaktor: Peter Šulej
vychádza štyri razy do roka

Designum
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
814 99 Bratislava
Tel.: +421(0)2/20 47 73 19
Fax: +421(0)2/20 47 73 10
e-mail: sdc@sdc.sk , lubica.pavlovicova@sdc.sk , jana.oravcova@sdc.sk
www.sdc.sk

zodpovedné redaktorky: Ľubica Pavlovičová, Jana Oravcová
časopis o dizajne
vychádza 6-krát ročne

Arch
Vydavateľstvo Eurostav, s.r.o.
Nová 3
831 03 Bratislava
Tel.: +421(0)2/32 66 28 22, +421(0)903 78 72 34
Fax: +421(0)2/44 45 07 79
e–mail: arch@eurostav.sk, andrea.bacova@stuba.sk
www.arch.sk

šéfredaktor: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
mesačník o architektúre a inej kultúre

Hudobný život
Hudobné centrum
Michalská 10
815 36 Bratislava
Tel.: +421(0)2/59 20 48 45, +421(0)905 64 39 26
e-mail: juraj.pokorny@hc.sk
www.hudobnyzivot.sk

šéfredaktor: Juraj Pokorný
odborný mesačník pre klasickú hudbu a jazz na SlovenskuČESKÁ TLAČ

Taneční zóna
Sdružení pro podporu vydávání revue současného tance / Divadelní ústav 
Celetná 17 
110 00 Praha 1 
e-mail: redakce@tanecnizona.cz, jana.navratova@tanecnizona.cz
www.tanecnizona.cz

šéfredaktor: Vladimír Hulec
revue súčasného tanca 
vychádza raz za štvrť roka

SAD
Občanské sdružení Svět a divadlo / Divadelní ústav
Celetná 17
110 00 Praha 1
Tel.: +420/22 48 17 180
Fax: +420/22 48 18 184
e-mail: svet@divadlo.cz
www.divadlo.cz/sad

šéfredaktor: Karel Král
časopis o svete divadla a divadle sveta
výchádza šesťkrát do roka

Divadelní noviny
Občanské sdružení Společnost pro Divadelní noviny
Celetná 17
110 00 Praha 1
Tel.: +420/22 48 09 114 (115)
Fax: +420/22 23 15 912
e-mail: divadelni.noviny@divadlo.cz , jan.kolar@divadlo.cz
www.divadlo.cz/noviny

šéfredaktor: Jan Kolář
kultúrny dvojtýždenník pre divadelníkov a ich divákov

Loutkář
Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář
Celetná 17
110 00 Praha 1
Tel. + fax : +420/22 48 09 131
e-mail: loutkar@divadlo.cz , redakce@loutkar.eu
www.loutkar.eu

šéfredaktor: Mgr. Nina Malíková
najstarší bábkarský odborný časopis

Divadelní revue
Institut umění – Divadelní ústav
Celetná 17
110 00 Praha 1
Tel.: +420/22 48 09 133
e-mail: divadelni.revue@divadlo.cz
www.divadlo.cz/revue

šéfredaktor: Honza Petružela
odborné recenzované teatrologické periodikum
vychádza trikrát ročne


Divadlo na Slovensku

Stručný sprievodca slovenským divadlom. Poskytuje kontakty na divadlá, divadelné inštitúcie a školy, festivaly a divadelné časopisy. Obsahuje štatistické údaje o divadelnom dianí na Slovensku. Informuje o premiérach profesionálnych divadiel.

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.