Tlačiť

Štátne divadlá

Divadlá v správe Ministerstva kultúry SR

 

Slovenské národné divadlo

Pribinova 17, SK-819 01 Bratislava 
tel.: +421 2 204 72 111
e–mail: snd@snd.sk

Generálny riaditeľ SND
Vladimír Antala
e–mail: gr@snd.skvladimir.antala@snd.sk

Kancelária generálneho riaditeľa
Alžbeta Bednáriková
riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa
tel.: +421 2 204 72 101
e–mail: alzbeta.bednarikova@snd.sk

Tlačové stredisko SND
PhDr. Izabela Pažitková
tel.: +421 2 204 72 102
mobil: +421 903 488 455
e–mail: izabela.pazitkova@snd.sk

Činohra SND
riaditeľ činohry: Michal Vajdička
tel.: + 421 2 204 72 500
e-mail: michal.vajdicka@snd.sk

Opera SND
riaditeľ opery: Slavomír Jakubek
tel.: +421 2 204 72 308
e-mail: slavomir.jakubek@snd.sk

Balet SND
riaditeľ baletu: Jozef Dolinský ml.
tel.: +421 2 204 72 400
e-mail: jozef.dolinsky@snd.sk

NOVÁ SCÉNA
Generálna riaditeľka: Mgr. Ingrid Fašiangová
Živnostenská 1, 812 14 BRATISLAVA 1
sekretariát: tel.: +421 2 204 88 100, 5292 3341 kl.251
fax: 5296 1431
spojovateľka: +421 2 204 88 200
pokladňa: +421 2 204 88 500
e-mail: sekretariat@nova-scena.sk

ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE
riaditeľ: Mgr. Peter Himič, PhD.
Hlavná 58, 042 77 KOŠICE
tel.: +421 552 45 22 00, +421 552 45 22 02, +421 552 45 22 01
e-mail: peter.himic@sdke.sk

Činohra
riaditeľ činohry: Mgr.art. Milan Antol
tel.: +421 552 45 22 30
e-mail: milan.antol@sdke.sk

Opera
riaditeľ opery: Mgr. art. Karol Kevický
tel.: +421 55 245 22 13
e-mail: opera@sdke.sk

Balet
riaditeľ baletu: Andrii Sukhanov
tel.: +421 552 45 22 06
e-mail: balet@sdke.sk

ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA
riaditeľ: PhDr. Rudolf Hromada
Národná 11, 974 73 BANSKÁ BYSTRICA
ústredňa: +421 48 2457 101
riaditeľ: +421 48 2457 105
e-mail: rudolf.hromada@stateopera.sk

Michal Vajdička


Divadlo na Slovensku

Stručný sprievodca slovenským divadlom. Poskytuje kontakty na divadlá, divadelné inštitúcie a školy, festivaly a divadelné časopisy. Obsahuje štatistické údaje o divadelnom dianí na Slovensku. Informuje o premiérach profesionálnych divadiel.

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.