Tlačiť

Školy

VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ
Vysoká umelecká škola s troma fakultami: Činohernou a bábkarskou, Filmovou a televíznou a Hudobnou.
rektor: doc. Mária Heinzová ArtD.
Ventúrska 3
813 01 Bratislava 1
tel..02/ 54 43 25 79, 54 43 23 06
fax: 02/54 43 25 79
e–mail: rektorat@vsmu.sk
web:
www.vsmu.sk

 

KONZERVATÓRIUM BRATISLAVA

Riaditeľstvo: Tolstého 11, 811 06 Bratislava
tel. č.: ++421/2/54 43 53 41
fax: ++421/2/54 43 03 04
e-mail : konzervatorium@konzervatorium.sk
web: www.konzervatorium.sk

TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM EVY JACZOVEJ

Riaditeľstvo: Gorazdova 20, 811 04 Bratislava
tel. č.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: gorazdova@svsba.sk
web: www.tankonba.sk

CIRKEVNÉ KONZERVATÓRIUM BRATISLAVA

Riaditeľstvo: Beňadická 16, 851 06 Bratislava
tel. č.: +421/2/63830895
e-mail: sekretariat@ckba.sk
web: www.ckba.sk/

AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI

Umelecká škola so zameraním na dramatické, výtvarné a múzické umenie.
Rektor: doc. Mgr. art. Matúš OĽHA
Rektorát: J. Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
tel. č.: +421 48 4320 111
fax: ++421/48/414 51 09
e-mail: info@aku.sk
web: www.aku.sk

KONZERVATÓRIUM JÁNA LEVOSLAVA BELLU BANSKÁ BYSTRICA

Riaditeľstvo: Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
tel. č.: ++421/48/412 32 14
fax: 048/415 55 59
e-mail: konzerva@konzervatoriumbb.sk
web: www.konzervatoriumbb.sk

KONZERVATÓRIUM ŽILINA
Riaditeľstvo: J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80
e-mail: konzervatoriumza@vuczilina.sk
web: www.konza.sk

KONZERVATÓRIUM KOŠICE
Riaditeľstvo: Timonova 2, 042 03 Košice
tel. č.: +421 55 622 19 67
fax: +421 55 69 982 07
web: www.konke.sk


Divadlo na Slovensku

Stručný sprievodca slovenským divadlom. Poskytuje kontakty na divadlá, divadelné inštitúcie a školy, festivaly a divadelné časopisy. Obsahuje štatistické údaje o divadelnom dianí na Slovensku. Informuje o premiérach profesionálnych divadiel.

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.