Tlačiť

Samosprávne divadlá

Divadlá zriaďované orgánmi samosprávy, Vyššími územnými celkami alebo mestskými zastupiteľstvami

 

DIVADLO ASTORKA KORZO ´90
riaditeľ : Vladimír Černý
Námestie SNP 33, BRATISLAVA
poštová adresa: P.O.Box 241, 814 99 BRATISLAVA 1
dramaturgička: Andrea Dömeová: 02/ 52 63 24 34, 0905 639 682
tel./fax:02/ 52 63 24 35
e - mail: dramaturgia@astorka.sk

MESTSKÉ DIVADLO P. O. HVIEZDOSLAVA - UMELECKÁ SCÉNA BKIS
Program a projekty: Jana Zednikovičová
Laurinská 19, 814 99 Bratislava
Poštová adresa: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Židovská 1, 815 15 Bratislava
tel.: +421 2 59 103 103, e-mail: j.zednikovicova@mestskedivadlo.sk
Informácie o vstupenkách:
tel.: +421 917 379 438, e-mail: mdpoh@mdpoh.sk

DIVADLO ARÉNA
riaditeľ: Juraj Kukura
Viedenská cesta 10, 851 01 BRATISLAVA 5
tel: 02/67 20 25 52, 67 20 25 54, fax: 02/67 20 25 56
e-mail: arena@divarena.sk

BRATISLAVSKÉ BÁBKOVÉ DIVADLO
riaditeľ: Ing. Ján Brtiš
Dunajská 36, 811 08 BRATISLAVA 1
prevádzka: tel: 02/ 52 63 47 38
spojovateľka: tel.: 02/ 52 92 36 68, 52 63 47 40 fax: 02/52 63 47 38
e - mail: brtis@babkovedivadlo.sk

DIVADLO LUDUS
riaditeľka: Mgr. art. Dana Kurillová
Pribinova 25 (TOWER 115), 811 09 Bratislava 1
tel.: 02/54 63 0764,
tel./fax: 02/54 63 07 65
mobil: +421 905 218 088
e – mail: ludus@ludusdivadlo.sk

Umelecký riaditeľ: Mgr. art. Peter Kuba
mobil: +421 905 218 088
tel.: +421 2 5463 0765
e-mail: kuba@ludusdivadlo.sk

DIVADLO JÁNA PALÁRIKA V TRNAVE
riaditeľ: Emil Nedielka
Trojičné námestie 2, 917 01 TRNAVA
tel.: 033/ 551 13 53/54, fax: 033/ 551 13 55
e - mail: djp@djp.sk, pokladna@djp.sk

DIVADLO ANDREJA BAGARA NITRA
riaditeľ: Jaroslav Dóczy
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 NITRA 
tel.: 037/ 772 15 77/81, fax: 037/ 652 48 71 
e - mail: dabnr@dab.sk


STARÉ DIVADLO KAROLA SPIŠÁKA V NITRE
riaditeľ: Martin Kusenda
Ulica: 7. pešieho pluku 1, 949 01 NITRA
tel.: 037/ 652 50 03, 652 25 86, fax: 037/ 652 40 91
e - mail: obchodne@sdn.sk

JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE
riaditeľ: Mgr. art. Tibor Tóth
Petöfiho 1, 945 01 KOMÁRNO
tel: 035/ 790 81 16, 790 81 24
e - mail: sekretariat@jokai.sk, dramaturgia@jokai.sk

DIVADLO J. G. TAJOVSKÉHO ZVOLEN
riaditeľka: Ing. Jana Raffajová
Divadelná 3, 960 77 ZVOLEN
riaditeľstvo: tel.:045/ 5551 203 fax: 045/ 5551 273
ústredňa: tel.: 045/ 5551 222, 5332 191, 5331 781
e - mail: djgt@djgt.sk

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ
riaditeľka: Iveta Škripková
Skuteckého 14, 975 90 BANSKÁ BYSTRICA
tel.: 048/ 412 55 13, 412 55 08, 415 30 33, tel./ fax: 048/ 412 56 23
e - mail: bdnr@bdnr.sk

DIVADLO ŠTÚDIO TANCA
riaditeľka: Zuzana Ďuricová Hájková
Komenského 12, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
tel.: 048/ 414 51 54, tel./fax: 048/ 414 65 40
e - mail: studiotanca@studiotanca.sk

SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO MARTIN
riaditeľ: František Výrostko Divadelná 1 , 036 80 MARTIN
tel.: 043/ 422 40 98, 422 22 12, fax: 043/422 01 72
e - mail: skd@divadlomartin.sk


BÁBKOVÉ DIVADLO ŽILINA
riaditeľ: Mgr. Peter Tabaček
Kuzmányho 6, 011 37 ŽILINA
tel.: 041/562 03 15, fax: 041/562 39 95
e - mail: bdz@bdz.sk

SPIŠSKÉ DIVADLO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
riaditeľ: Emil Spišák
Radničné námestie 4, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
tel.: 053/ 417 32 74/72,  fax: 053/ 417 32 76
prevádzka: Kamil Labanc - 053/ 417 32 75
e – mail: divadlo@spisnet.sk

DIVADLO THÁLIA KOŠICE
riaditeľ: Mgr.art. József Czajlik
Timonova 3, 040 01 KOŠICE
tel.: 055/ 622 58 66, 622 12 81, fax: 055/622 58 67
e - mail: thaliatitkarsag@gmail.com, epopteia@gmail.com

BÁBKOVÉ DIVADLO KOŠICE
poverený vedením: Mgr. Pavol Hrehorčák
umelecký šéf: Ivan Sogel
Tajovského 4, 040 01 KOŠICE
tel.: 055/ 622 04 55, 622 37 49, fax: 055/ 622 00 49
sekretariat@bdke.sk,

DIVADLO ROMATHAN KOŠICE
riaditeľ : Karel Adam
umelecký šéf: Jozef Adamovič
Štefánikova 4, 040 01 KOŠICE
tel./fax: 055/ 622 49 80
e - mail: divadloromathan@stonline.sk

DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO
riaditeľ: Mgr. Ján Hanzo
Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov (nová budova divadla)
Spojovateľka: + 421 51 / 773 39 91
Hlavná 48, 080 01 Prešov (Historická budova divadla)
Spojovateľka: + 421 51 / 772 44 66
fax: +421 51 773 11 29
e – mail: sekretariat@djz.sk

DIVADLO ALEXANDRA DUCHNOVIČA PREŠOV
riaditeľ: Marián Marko
Jarková 77, 080 01 PREŠOV
tel.: 051/758 10 76 (operátor), 773 34 37 (prevádzka), fax: 051/773 44 22
e - mail: dad@divadload.sk

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA
riaditeľ: Anton Šulík
Horný Val 3, 010 01 ŽILINA
041/500 24 04, 041/562 38 02
e – mail: info@divadlozilina.eu

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES
riaditeľka: Tatiana Masníková
Mestské divadlo ACTORES
Šafárikova  20, 048 01 Rožňava
tel.: 058/732 96 23, 058/788 42 41
fax: 058/788 42 40
e - mail: actores@actores.sk


Divadlo na Slovensku

Stručný sprievodca slovenským divadlom. Poskytuje kontakty na divadlá, divadelné inštitúcie a školy, festivaly a divadelné časopisy. Obsahuje štatistické údaje o divadelnom dianí na Slovensku. Informuje o premiérach profesionálnych divadiel.

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.