Tlačiť

Nezávislé divadlá

Divadlá pracujúce na princípoch neziskových organizácií

 

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
umelecký riaditeľ: Stanislav Štepka 
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava 2 
produkcia: Ladislav Hubáček - tel.: 0905/491 666 
tel./fax: 02/55 56 35 08 
e-mail: rnd@rnd.sk

ŠTÚDIO L & S
riaditeľ : Pavol Danišovič
Námestie 1. mája 5, 811 06 BRATISLAVA 1 
tel.: 02/52 92 15 84, 52 96 75 52
fax.: 02/52 92 50 82 
e-mail: studios@studios.sk

DIVADLO GUnaGU
umelecký riaditeľ: Viliam Klimáček 
Zadunajská 9, 851 01 BRATISLAVA
tel.: 0905/759 682
e-mail: klimacek@gunagu.sk

DIVADLO SkRAT
riaditeľ: Ľubomír Burgr
Karpatská 2, 811 05 Bratislava
tel.: 02/ 54 41 32 04 
e-mail: zpso@orangemail.sk alebo info@a4.sk

ŠTÚDIO 12 BRATISLAVA

Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava
telefón: +421/2/20487602
fax: +421/2/52931571
e-mail: studio12@theatre.sk

PREŠOVSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
umelecká vedúca: Júlia Rázusová 
e-mail: presovskenarodne@gmail.com

TEATRO TATRO
Riaditeľ: Ondrej Spišák
adresa: Nová 8, 949 01 Nitra
telefón: +421/911 590 396; +421/905 590 396
e-mail:teatrotatro@teatrotatro.sk

DIVADLO PÔTOŇ
riaditeľ: Michal Ditte - Iveta Ditte Jurčová
Bátovce 358, 835 03 Bátovce
telefón: 036/6308300, 036/6308302
e-mail.: divadlo@poton.sk

Divadlo LA KOMIKA
Michalská 5, 810 01 Bratislava
te.: +421 905 518 667 
e-mail: vosatkovan@gmail.com

DIVADLO MALÁ SCÉNA STU
umelecký riaditeľ: Štefan Korenči
Dostojevského rad 7, 811 09 BRATISLAVA
tel.: 02/204 200 18, 12
E-mail: dramaturgia@malascenastu.sk

HEINEKEN TOWER STAGE
riaditeľ: Martin Kováč
J&T TOWER 115 
Pribinova 25, 811 09 Bratislava 
tel.: +421 917 536 514 
e-mail: divadlo@towerstage.sk

DIVADLO KONTRA
Za Hornádom 8, 05201 Spišská Nová Ves 
e-mail: peciz9@gmail.com
tel.: 0907 908 986 
kontaktná osoba: Peter Čižmár 

DIVADLO BABADLO
Solivarská 80, Prešov 080 01
tel: 051/77 11 630; 631, 632 
e-mail: babadlo@babadlo.sk

TANEČNÉ DIVADLO BRALEN
riaditeľ: Rastislav Letenaj 
Súkennická 4, 821 09 BRATISLAVA 2 
tel.:02/534 15 100,
fax: 02/534 15 005, 0905/905 519 195, 0905/614 846 
e-mail: letenaj@tdbralen.sk

S.T.O.K.A.
Občianske združenie
poštová adresa: S.T.O.K.A., P. O. Box 235, 810 00 Bratislava 1
tel.: 02/ 2072 1103, 0905 211 031
e-mail: stoka@stoka.sk
kontaktná osoba: Blaho Uhlár

TEÁTRO NELINE
umelecká vedúca: Petronela Dušová
Juraja Holčeka 21, 900 86 BUDMERICE 
tel. 033/644 86 50 
e-mail: teatroneline@stonline.sk

DIVADLO PIKI
kontakt: Katarína Aulitisová - Ľubo Piktor 
Obrancov mieru 18, 902 01 PEZINOK 
tel./fax 033/64 11 033,
mobil: 0905/976 124, 0911/976 124
e-mail: piki@rsb.sk

DIVADLO Z PASÁŽE
umelecký riaditeľ: Ing. Matúš Petričko 
Lazovná 21, Banská Bystrica 974 01
tel.-mobil: 0905 573 548,
tel./fax: 048/ 412 47 82, 
e-mail: divpasaz@hotmail.com

STAROMESTSKÉ DIVADLO
kontakt: Ľuba Blaškovičová 
Stará Baštová 1, 040 01 KOŠICE 
tel./fax: 055/622 11 07,
mobil: 0905/508 198 
e-mail: lubapeto@netkosice.skinfo@staromestske-divadlo.sk

DIVADLO MAŠKRTA
Jana Šebová, Tomáš Šebo 
Diamantová 9, 040 11 KOŠICE 
tel.: 055/ 694 13 19,
mobil: 0907228517 
e-mail: divadlo.maskrta@centrum.sk

DIVADLO V KUFRI
umelecký vedúci: Tomáš Plaszky 
Jantárová 10, 040 01 KOŠICE 
tel.-mobil: 0905/271 409,
tel./fax: 055/676 96 47 
e-mail: dvk@dvk.sk

DEZORZOVO LÚTKOVÉ DIVADLO
principál: Gejza Dezorz
Karpatská 2, Bratislava
tel.: +421 (0) 905142282
e-mail: manager@dezulutky.com  

STANICA ŽILINA - ZÁREČIE
umelecký vedúci: Marek Adamov 
Závodská cesta 3, 010 07 ŽILINA 
tel.-mobil: 0907/137 145 
e-mail: marek@stanica.sk

TEATRO WÜSTENROT
zastúpené GEDUR Production, s. r. o. 
riaditeľ: Rudolf Géri
Trnavské mýto 1, 832 21 Bratislava 3 
tel.: 02/50 22 87 40,
tel./fax:02/ 50 22 87 39 
e-mail: gedur@gedur.sk

TICHO a spol.
Riaditeľka: Viki Janoušková
Školská 14, 811 07 Bratislava
tel: 02/5249 6822
e-mail: tichoaspol@gmail.com

TÚLAVÉ DIVADLO
Jakub Nvota - umelecký šéf
V. Clementisa 16, 917 01 Trnava
tel.: 0905 474 120
Vstupenky: 0903 449 650 
e-mail: divadlo@tulavedivadlo.skdivadlovpodpalubi@gmail.com

SLOVENSKÉ DIVADLO TANCA, s. r. o.
riaditeľ: Martin Kováč
umelecký vedúci: Ján Ďurovčík
Holíčska 11, 851 01 BRATISLAVA 5
tel.: 02/ 54 64 58 11,
mobil: 0903 738 235
e-mail: jan@jan.sk

DIVADLO NA PERÓNE
Tabačka Kulturfabrik
kontakt: Zuzana Psotková
Gorkeho 2, 040 01 KOŠICE
tel.-mobil: 0915 959 427, 0910 998 602
fax: 055/64 244 87
e-mail: divadlo@naperone.sk , production@naperone.sk

P.A.T.
kontakt: Sláva Daubnerová
Vajnorská 22, 831 04 Bratislava III
tel.: +421 903 589 757
e-mail: pat@pat.sk

DETSKÉ KOČOVNÉ DIVADLO DRaK
riaditeľ: Jano Karas
umelecký šéf súboru: Michal Jozef 
kontakt: Hlavná 18, 080 01 Prešov
tel.: 051 772 4891, 758 14 23 – 4, 0903 978 434 
e-mail: kocovnedivadlo@stonline.sk

PREŠPORSKÉ DIVADLO
riaditeľ: Štefan Richtárech
kontakt: Judita Hansman,
Jasovská 3, 851 07 Bratislava,
tel.: 0905 210 579
e-mail: presporskedivadlo@gmail.com

Divadlo NON.GARDE
kontaktná osoba: Lucia Čarnecká
Stredoeurópsky dom fotografie,
Prepoštská 4, Bratislava
tel: 0904 504 003
email: non.garde@gmail.comlucia.carnica@gmail.com

 

Divadlo METEORIT
riaditeľ: Róbert Csontos 
Čulenova 3, Bratislava 
tel: 00 421 917 25 96 63 
e-mail: director@festivalmeteorit.comproduction@festivalmeteorit.com
ticket@festivalmeteorit.com

Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici
Ul. Jana Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica 
tel.: +421 908 669 932 
e-mail: divadlo@aku.sk
Produkcia: Adriana Cieslaková 

Divadlo TICHÉ ISKRY, o.z.
Lazovná 21 , 97401 Banská Bystrica
tel/fax: + 421 48 412 47 82
mobil: + 421 904 457 496
e-mail: ticheiskry@gmail.com

CELKOM MALÉ DIVADLO
stála scéna pri DK Žemberovce 
manažér: Peter Beniačik
Poštový rad 2, 935 28 Starý Tekov
tel.:0903374663 
e-mail: beniacik@gmail.com

DIVADLO TUŠ
pod občianskym združením KBT
Bratislava
Mgr. art Jana Stieranková
Mgr. art Barbora Palikova ArtD.- predsedníčka o.z. KBT
tel.: +421 (0) 918 483 540      
e-mail: kontakt@divadlotus.sk  

Divadlo JA JA
Mgr. art. Jana Pokorná Kelemenová
tel.: +421 904 464 594
e-mail: divadlojaja@divadlojaja.sk 

DIVAVLO ŽIHADLO
Mgr. Vladimír Zetek
Hlboká 685/1, 901 01 Malacky
tel.:.+421 (0) 905 339 683
e-mail: vlado.zetek@gmail.com 

Ansámbel nepravidelného divadla n.o.
riaditeľ: MgA. Ján Fakla 
Akademická 327/2, 969 69 Banská Štiavnica
tel.: +421 905 258 284, + 421908 801 137
e-mail: and-theatre@mail.telekom.sk
web: www.and-theatre.art

 

DEBRIS COMPANY
Dostojevského rad 11, 811 09 Bratislava
tel.: +421/903 466 348
e-mail: debris.comp@gmail.com
web: https://myspace.com/debriscompany/

DIVADLO BEZ DOMOVA
Štefánikova 16, 811 01 Bratislava
tel.: +421/2/524 98 508
web: www.divadlobezdomova.sk  

LABANOV ATELIÉR BRATISLAVA
Staré záhrady 14, 821 05 Bratislava
tel.: +421/905 706 550
e-mail: martaplkv@gmail.com; info@labanbratislava.sk
web: www.labanbratislava.sk   

TEATRO COLORATO
Nejedlého 12, 841 02 Bratislava
tel.: +421 905 827 465
e-mail: teatro.colorato@gmail.com

TYJÁTR
Kontaktná adresa: Farská 42, 94901 Nitra
telefón: +421/905 265 512 Fax: +421/37/77 216 90
e-mail: gogo@homo.sk
web: www.homo.sk

Divadlo Yarmat
Dolné Orešany 3, 919 02 Dolné Orešany
telefón: +421 907 555 527
e-mail: divadloyarmat@gmail.com
Divadlo na Slovensku

Stručný sprievodca slovenským divadlom. Poskytuje kontakty na divadlá, divadelné inštitúcie a školy, festivaly a divadelné časopisy. Obsahuje štatistické údaje o divadelnom dianí na Slovensku. Informuje o premiérach profesionálnych divadiel.

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.