Tlačiť

Inštitúcie

MINISTERSTVO KULTÚRY
minister kultúry: Mgr. Marek Maďarič
Nám. SNP 33
813 31 BRATISLAVA 1
Tel.: 00421 02 20482 111
Fax: 00421 02 20482 174
e-mail: mksr@culture.gov.sk
www.culture.gov.sk

DIVADELNÝ ÚSTAV
Dokumentačné, informačné a výskumné centrum slovenského divadla.

riaditeľka: Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD.
Jakubovo nám. 12
813 57 BRATISLAVA 1
Tel.: 02-20487 103, 102
Fax: 02-52 93 15 71
e-mail: du@theatre.sk
www.theatre.sk

ÚSTAV DIVADELNEJ A FILMOVEJ VEDY SAV
Vedecké pracovisko Slovenskej akadémie vied so zameraním na divadlo a film.

riaditeľka: PhDr. Elena Knopová, PhD 
Dúbravská cesta 9
841 04 BRATISLAVA 4
Tel.: 02-54 77 71 93
Fax: 02-54 77 35 67
e-mail: elena.knopova@savba.sk
www.kadf.sav.sk

NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM
Metodické centrum pre záujmovú činnosť vrátane amatérskej divadelnej tvorby.

riaditeľ: PhDr. Jana Kresáková
Nám. SNP 12
812 34 BRATISLAVA 1
Tel.: 0918-716 065, 0918-716 047
Fax: 02-59 21 42 18
e-mail: nocka@nocka.sk
www.nocka.sk

ZDRUŽENIE DIVADELNÍKOV NA SLOVENSKU
Profesné združenie divadelníkov na Slovensku.

predsedníčka: Oľga Ruppeldtová
Jakubovo námestie 12
813 57 BRATISLAVA 1

ASOCIÁCIA SÚČASNÉHO TANCA
Občianske združenie zamerané na profesionalizáciu súčasného tanca.

predsedníčka: Petra Fornayová
P. O. Box 78
810 00, BRATISLAVA 1
Tel.: 0905-984 564
Tel./Fax: 02-52 96 32 55
e-mail: contdance@nextra.sk

ASOCIÁCIA BRATISLAVA V POHYBE
Občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je každoročná príprava medzinárodného festivalu Bratislava v pohybe.

predsedníčka: Miroslava Kovářová
Jakubovo nám. 12
811 09 BRATISLAVA 1
Tel.: 0905-567 275/277
e-mail: festivalba@nextra.sk
www.abp.sk

ASOCIÁCIA SÚČASNÉHO DIVADLA
Občianske združenie zmerané na podporu rozvoja súčasného divadla. Vydáva štvrťročník Divadlo v medzičase a organizuje anketu divadelných kritikov Dosky.

predseda: Richard Stanke
P. O. Box 90
814 99, BRATISLAVA 1
Tel: 0903-266 885
Fax: 02-43 42 72 44
e-mail: mklimackova@hotmail.com

ASOCIÁCIA DIVADELNÁ NITRA
Občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je každoročná príprava medzinárodného festivalu Divadelná Nitra.

predsedníčka: Prof. Soňa Šimková
riaditeľka: Darina Kárová
Svätoplukovo nám. 4
950 53, NITRA
Tel.: 037-652 48 73
Tel./Fax: 037-652 48 70
e-mail: nitrafest@nitrafest.sk
www.nitrafest.sk

ZDRUŽENIE SLOVENSKÝCH DIVADELNÝCH KRITIKOV A TEORETIKOV
Združenie slovenských divadelných kritikov a žurnalistov.

predsedníčka: PhDr. Dagmar Podmaková, PhD.
KDF SAV
Dúbravská cesta 9
813 64, BRATISLAVA 1
Tel.: 02-54 77 71 93
Fax: 02-54 77 35 67
e-mail: dagmar.podmakova@savba.sk

ZDRUŽENIE PRE SÚČASNÚ OPERU
predseda: Ľubomír Burgr
Paulínyho 1
811 02, BRATISLAVA 1
Tel.: 02-54 41 32 04, 0905-306 420
e-mail: info@a4.sk, www.a4.sk

LITA
Ochranná autorská spoločnosť

riaditeľ: Mgr. Magdaléna Debnárová
Mozartova 9
815 30 BRATISLAVA 1
Tel: 02-62 80 22 48/51
Fax: 02-62 80 22 46
e-mail: lita@lita.sk, www.lita.sk

SLOVGRAM
Nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.

riaditeľka: Eva Bauerová
Jakubovo nám. 14
813 48, BRATISLAVA 1
Tel.: 02-52 96 31 66
Fax: 02-52 96 31 90
e-mail: secretary@slovgram.sk
www.slovgram.sk

OBČIANSKE ZDRUŽENIE PEZINSKÉ ROZPRÁVKOVÉ DIVADLO
Občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je každoročná príprava medzinárodného festivalu Cibulák.

predseda: Rastislav Kuttner
Bratislavská 92
902 01 PEZINOK
Tel.:033/642 34 05, 0905/915 796
Fax:033/642 34 05
e-mail: ozprd@cibulak.sk, www.cibulak.sk

VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ
Vysoká umelecká škola s troma fakultami: Činohernou a bábkarskou, Filmovou a televíznou a Hudobnou.

rektor: doc. Mária Heinzová ArtD.
Ventúrska 3
813 01 Bratislava 1
Tel..02/ 54 43 25 79, 54 43 23 06
Fax: 02/54 43 25 79
e–mail: rektorat@vsmu.sk
www.vsmu.sk

AKADÉMIA UMENÍ
Umelecká škola so zameraním na dramatické, výtvarné a múzické umenie.

Rektor: doc. Mgr. art. Matúš OĽHA
Janka Kollára 22
974 01 Banská Bystrica
Tel: 048/414 2009
Fax: 048/414 51 09
e–mail: fdu@aku.sk, rektor@aku.sk
www.aku.sk


Divadlo na Slovensku

Stručný sprievodca slovenským divadlom. Poskytuje kontakty na divadlá, divadelné inštitúcie a školy, festivaly a divadelné časopisy. Obsahuje štatistické údaje o divadelnom dianí na Slovensku. Informuje o premiérach profesionálnych divadiel.

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.