Tlačiť

september 2016

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

nová budova, Sála opery a baletu

10. 9.

Nepredajme nevestu!

Dirigent: Dušan Štefánek

Režisér: Pavel Mikuláštík

Scéna: Frank Chamier

Kostýmy: Jana Hurtigová

Zbormajster: Pavel Procházka

Dramaturgia: Pavol Smolík

 

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

Modrý salón

13. 9.

Branné cvičenie... pre vybranú spoločnosť

Dramaturgia a réžia: Katarína Šafaříková, Monika Potokárová, Anna Rakovská, Miriam Kičiňová

Pohybová spolupráca: Zuzana Sehnalová

 

JÓKAIHO DIVADLO KOMÁRNO

16.9.

Arthur Miller

Smrť obchodného cestujúceho

Réžia: Péter Forgács a.h.

Inšpicient: László Nagy

Šepkárka: Dóra Leczkési

Zvuková technika: Szilárd Görözdi

Sveteľná technika: Silvia Rózsás, Dávid Tárnok

Maskérka: Simona Tóth

Rekvizitárka: Mónika Kiss

Scénograf: Erika Gadus a.h.

Kostýmy: Erika Gadus a.h.

Asistentka réžie: Edita Balaskóová

 

DIVADLO NOVÁ SCÉNA BRATISLAVA

16. a 17. 9.

IAGO

Hudba a texty: Janek Ledecký

Libreto a réžia: Robert Johanson

Hudobné naštudovanie: Michal Kovalčík

Scéna: Martin Černý

Kostýmy: Simona Vachálková

Choreografia: Silvia Beláková

Inšpícia: Marcel Mondočkko, Dagmar Gucmanová

 

DIVADLO ARÉNA BRATISLAVA

23. 9.

Frank Wedekind

Lulu

Réžia: Martin Čičvák

Preklad a úprava: Martin Kubran

Dramaturgia: Saša Sarvašová

Scéna: Hans Hoffer

Kostýmy: Georges Vafias

Hudba: Mario Buzzi

Choreografia: Tomáš Krivošík

 

ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE

30.9.

Giacomo Puccini

Bohéma

Réžia: Michael Tarant

Hudobné naštudovanie: Maroš Potokár

Scéna a kostýmy: Tomáš Moravec

Dirigent: Maroš Potokár, Jan Novobilský

Zbormajster: Lukáš Kozubík

Pohybová spolupráca: Ivana Kučerová

Bulletin: Peter Hochel

Asistenti réžie: Eva Nováková, Miroslava Rendeková

Asistent dirigenta: Jan Novobilský

Koncertný majster: Peter Michálik

Korepetítori: Júlia Grejtáková, Jan Novobilský

Inšpicient: Viera Hronská, Magdaléna Kovalčíková

Šepkár: Klaudia Kovalčíková, Magdaléna Kovalčíková

 


Divadlo na Slovensku

Stručný sprievodca slovenským divadlom. Poskytuje kontakty na divadlá, divadelné inštitúcie a školy, festivaly a divadelné časopisy. Obsahuje štatistické údaje o divadelnom dianí na Slovensku. Informuje o premiérach profesionálnych divadiel.

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.