ENICPA – The European Network of Information Centres for the Performing Arts (Európska sieť informačných centier pre dramatické umenia) ITI – International Theatre Institute (Medzinárodný divadelný inštitút) CULTURE ACTION EUROPE – The European Forum for the Arts and Heritage SIBMAS - Société Internationale des Bibliotheques et des Musées des Arts du Spectacle (Medzinárodná asociácia knižníc a múzeí dramatických umení)  IETM - Informal European Theatre Meeting (Neformálne európske divadelné stretnutie) IFTR - The International Federation for Theatre Research

Tlačiť

Partnerské zahraničné asociácie

Divadelný ústav je členom týchto zahraničných kultúrnych organizácií a združení:

 

logo ENICPA

ENICPA - European Network of Information Centres for the Performing Arts

 

logo IETM

IETM - International Network for Contemporary Performing Arts

 

logo SIBMAS

SIBMAS -International Association of Libraries and Museums of the Performing Arts

 

logo CAE

CULTURE ACTION EUROPE - The political platform for Arts and Culture

 

logo FIRT

FIRT / IFTR - International Federation for Theatre Research

 

logo ITI

ITI - International Theatre Institutelogo Divadelného ústavu

Vedecké a výskumné, dokumentačné, zbierkotvorné, edičné, vzdelávacie a prezentačné pracovisko v oblasti profesionálnej divadelnej kultúry na Slovensku.

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.