Tlačiť

Oddelenie divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie (ODDID)

Oddelenie zhromažďuje, systematicky spracúva a sprístupňuje zbierky a fondy týkajúce sa profesionálneho divadla na Slovensku od jeho vzniku roku 1920 až po súčasnosť.

Zbierková činnosť sa sústreďuje na dokumenty o jednotlivých divadelných inscenáciách, fotografické a propagačné materiály, inscenačné scenáre, režijné knihy, divadelnú literatúru, divadelné hry, periodickú a neperiodickú tlač, tlačivá, predmety galerijnej a muzeálnej hodnoty, scénografické materiály, audio- a audiovizuálne nahrávky divadelných inscenácií, nahrávky dokumentárnych filmov z oblasti divadla a ďalšie materiály, ktoré sa viažu k histórii a súčasnosti divadelného umenia a divadelnej kultúry na Slovensku.

Obdobne  zbiera, spracúva a sprístupňuje aj dokumenty o činnosti osobností divadelnej kultúry na Slovensku.


logo Divadelného ústavu

 

Riaditeľka Divadelného ústavu:
Mgr. art Vladislava Fekete, ArtD.

Vedúci oddelení Divadelného ústavu:

Mgr. Zuzana Nemcová Gulíková
Oddelenie divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie (ODDID)

Mgr. Andrea Dömeová
Oddelenie edičnej činnosti (OEČ)

Ing. Zuzana Uličianska
Oddelenie vonkajších vzťahov (OVV)

Mgr. Lukáš Kopas, PhD.
Centrum výskumu divadla (CVD)

Bc. Milada Mercová
Ekonomické oddelenie (EO)

PhDr. Diana Selecká
Oddelenie riaditeľky (OR)

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.