Tlačiť

Centrum výskumu divadla (CVD)

Centrum výskumu divadla je platforma Divadelného ústavu založená v roku 2006 a vychádza z potreby systematickej analýzy divadla na Slovensku (história a teória, metodológia a terminológia, tendencie a  aktuálny stav, podpora mladých vedcov).

Od roku 2010 získal Divadelný ústav akreditáciu Ministerstva školstva – Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (jpg,342 kB), čím sa potvrdila dlhodobá kvalitná výskumná činnosť inštitúcie v oblasti divadelníctva a uchovávania kultúrneho dedičstva.

Centrum výskumu divadla dodržiava stanoviská svojho Štatútu (pdf, 373 kB) a je zložené z expertných pracovných skupín na jednotlivé projekty.

Viac o Centre výskumu divadla nájdete na samostatnej stránke.

logo Divadelného ústavu

 

Riaditeľka Divadelného ústavu:
Mgr. art Vladislava Fekete, ArtD.

Vedúci oddelení Divadelného ústavu:

Mgr. Zuzana Nemcová Gulíková
Oddelenie divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie (ODDID)

Mgr. Andrea Dömeová
Oddelenie edičnej činnosti (OEČ)

Ing. Zuzana Uličianska
Oddelenie vonkajších vzťahov (OVV)

Mgr. Lukáš Kopas, PhD.
Centrum výskumu divadla (CVD)

Bc. Milada Mercová
Ekonomické oddelenie (EO)

PhDr. Diana Selecká
Oddelenie riaditeľky (OR)

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.