Tlačiť

Kontakt


Telefónny zoznam (PDF)

Divadelný ústav
Jakubovo námestie 12
813 57 Bratislava 1
Tel.: +421/2/20487 102, 103
du@theatre.sk
http://www.theatre.sk

Fakturačné údaje:
Divadelný ústav
Jakubovo námestie 12
813 57 Bratislava
IČO: 16 46 91
DIČ: 2020829921
IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000071011/8180

 


Riaditeľka Divadelného ústavu
Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD.
vladislava.fekete@theatre.sk

Vedúca Oddelenia divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie
Mgr. Zuzana Nemcová Gulíková
zuzana.nemcova@theatre.sk

Vedúca Oddelenia edičnej činnosti
Mgr. Andrea Dömeová
andrea.domeova@theatre.sk

Vedúca Oddelenia vonkajších vzťahov
Ing. Zuzana Uličianska
zuzana.ulicianska@theatre.sk

Vedúca Ekonomického oddelenia
Bc. Milada Mercová
milada.mercova@theatre.sk

Vedúca Oddelenia riaditeľky
PhDr. Diana Selecká
diana.selecka@theatre.sk

Vedúci Centra výskumu divadla
Mgr. Lukáš Kopas, PhD.
lukas.kopas@theatre.sk

Knižnica:
02/20487 301, viera.sadlonova@theatre.sk

Dokumentačné fondy:
02/20487 306, 305, alzbeta.vakulova@theatre.sk

Audiovizuálne fondy:
02/20487 314
marek.godovic@theatre.sk

Multimediálne fondy:
02/20487 308
barbora.gvozdjakova@theatre.sk

Špecializovaný archív DÚ (archívne fondy a zbierky):
02/20478 310, katarina.svabikova@theatre.sk

Zbierky galerijnej a muzeálnej hodnoty:
02/20487 302, miroslav.daubrava@theatre.sk

IC Prospero:
02/20487 403, prospero@theatre.sk 

V zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. - Zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) – je kontaktnou adresou pre žiadosti o sprístupnenie informácií v Divadelnom ústave adresa: du@theatre.sk

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.