Tlačiť

Centrálna evidencia majetku

Podľa § 18n ods. 2 zákona o správe majetku štátu má Divadelný ústav povinnosť zaevidovať nehnuteľný majetok podliehajúci evidencii v Centrálnej evidencii majetku.

Zároveň na svojom webovom sídle umiestňujeme odkaz na webovú stránku www.majetokstatu.sk
logo Divadelného ústavu

Vedecké a výskumné, dokumentačné, zbierkotvorné, edičné, vzdelávacie a prezentačné pracovisko v oblasti profesionálnej divadelnej kultúry na Slovensku.

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.