Tlačiť

Dokumenty

Zriaďovacia listina
Dokument vo formáte PDF

Organizačný poriadok
Dokument vo formáte PDF

Organizačná štruktúra
Dokument vo formáte PDF

Zamestnanecká dohoda
Dokument vo formáte PDF

Pracovný poriadok
Dokument vo formáte PDF

Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov prevádzkovaných v pôsobnosti Divadelného ústavu
Dokument vo formáte PDF

Smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov týkajúcich sa kriminality  alebo inej protispoločenskej činnosti
Dokument vo formáte PDF

Kontrakty

Kontrakt na rok 2016

Kontrakt na rok 2015
Kontrakt na rok 2014
Kontrakt na rok 2013
Kontrakt na rok 2012
Kontrakt na rok 2011
Kontrakt na rok 2010
Kontrakt na rok 2009
Kontrakt na rok 2008
Kontrakt na rok 2007
Kontrakt na rok 2006
Kontrakt na rok 2005
Kontrakt na rok 2004

Verejné obstarávanie

Štatút Centra výskumu divadla
Dokument vo formáte PDF, 373 kB

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
Dokument vo formáte RTF
Žiadosť o sprístupnenie informácií - Slobodný prístup k informáciám (.doc)

Výpožičný poriadok
Dokument vo formáte PDF, veľkosť: 137 kB

Cenník služieb
Dokument vo formáte JPG, 1.17 MB

Zmluvy za MK SR a jeho podriadené organizácie
http://registerkultury.gov.sk/zmluvy/

Bádateľský poriadok archívu Divadelného ústavu
(dokument vo formáte .doc)

Smernica knižnice Divadelného ústavu
(dokument vo formáte .doc)

Organizačný a rokovací poriadok Knižničnej rady Divadelného ústavu
(dokument vo formáte .doc)

Organizačný a rokovací poriadok Komisie pre tvorbu zbierok Divadelného ústavu
(dokument vo formáte .doc)

Smernica o odbornej správe fondov a zbierok múzea Divadelného ústavu
(dokument vo formáte .doc)

Organizačný a rokovací poriadok Archívnej rady Divadelného ústavu
(dokument vo formáte .doc)

Smernica o odbornej správe archívnych fondov, zbierok a dokumentačných zbierok Divadelného ústav
(dokument vo formáte .doc)

Zásady pre hodnotenie a navrhovanie kúpnej ceny predmetov galerijnej a múzejnej hodnoty, archívnych dokumentov, kníh a dokumentačných materiálov do zbierok a fondov Divadelného ústavu
(dokument vo formáte .doc)


logo Divadelného ústavu

Vedecké a výskumné, dokumentačné, zbierkotvorné, edičné, vzdelávacie a prezentačné pracovisko v oblasti profesionálnej divadelnej kultúry na Slovensku.

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.