Tlačiť

Aktivity a projekty Centra výskumu divadla

Výskumné projekty

Dejiny slovenskej drámy
Dejiny slovenského divadla  
Divadelná metodológia a terminológia
Dejiny Divadelného ústavu
Dejiny teatrologického myslenia na Slovensku 
Slovenské divadlo v stredoeurópskom kontexte 
Prítomnosť divadelnej minulosti  
Prolegomena dejín divadla na Slovensku po II. svetovej vojne 
Súčasný slovenský tanec 
Súčasní režiséri Slovenska – SR.SK2016
Slovník divadelných kritikov_SK.sk_2016
Europeana Photography

Edičné projekty

Cyklus retroročeniek zo šesťdesiatych rokov 20. storočia
Súborné dielo Ivana Stodolu
Súborné dielo Stanislava Vrbku
Súborné dielo Jána Chalupku
Mária Bancíková – herecké (k)roky na slovenských javiskách  
Rozhovory
Poďte s nami do divadla!  
Javiskové osudy

Výstavné projekty

Bienále divadelnej fotografie
Jubilujúci Ladislav Chudík  
Divadelná tvár Ľudovíta Štúra

Vzdelávacie projekty

Konferencie a semináre Centra výskumu divadla  
Systematické vzdelávanie pedagógov v oblasti divadla a drámy  
Prezentácia projektu Prítomnosť divadelnej minulosti
Odborné prednášky a podujatia na tému Ľudovít Štúr a divadlo


 

 

 

 

Koordinácia a kontakty

Vedúci Centra výskumu divadla
Mgr. Lukáš Kopas, PhD.

Adresa:
Divadelný ústav – Centrum výskumu divadla
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
Tel.: +421 2 204 87 800
Fax: +421 2 5293 1517

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.