Tlačiť

Europeana Photography

Európske fotografické depozitáre digitalizovaných snímok historickej kvality (Fotografia Europeana) je jedinečné a unikátne konzorcium a projekt, ktorý spája niekoľko najprestížnejších fotografických kolekcií archívov, verejných knižníc a fotografických múzeí pokrývajúcich 100 rokov fotografie od roku 1839 s prvými obrázkami od Foxa Talbota a Daguerreho až k začiatkom druhej svetovej vojny (1939).

Činnosť EuropeanaPhotography je organizovaná v siedmich hlavných pracovných oblastiach (pracovných balíkoch): Pracovné oblasti EuropeanaPhotography

The activities of EuropeanaPhotography are organized in the following 7 main areas of work (workpackages): The activities of EuropeanaPhotography

Fotografia Europeana je podporovaná Rámcovým programom konkurencieschopnosti a inovácií (CIP) 2007-2013. Bude trvať 36 mesiacov od 1. februára 2012 do 31. januára 2015.

Fotografia Europeana pripraví, zabezpečí a prispeje do Europeany viac ako pol miliónom fotografických položiek. Predstavujú výber  majstrovských diel od začiatku dejín fotografie.

Konzorcium zahŕňa 19 zástupcov z 13 členských štátov. Vedú súkromné a verejné fotografické agentúry aj verejné inštitúcie a múzeá.

Fotografia Europeana zdokumentuje historické momenty európskeho života, krajiny a ľudí, budovy a odievanie, sociálne a ekonomické zmeny. Obsah bude rozdelený do tematických skupín podľa štyroch kategórií: miesta (mestá – premena Paríža od Haussmanna a Barcelony od Gaudího -, krajiny – tvar krajiny v Európe v roku 1800 -, atď...); ľudia (portréty –kráľovná Viktória, pápeži, Garibaldi, Coco Chanel, atď. -, každodenný život, atď.); udalosti (politické udalosti – ako Parížska komúna -, miestne a občianske vojny, kráľovské svadby, atď.) a „trendy“ alebo „hnutia“ (priemyselná revolúcia, ženská emancipácia, umelecké hnutia, geografické výskumy atď.).

Fotografia Europeana obohatí profil Europeany svojím obsahom a viacjazyčnosťou. Europeana má ohromné množstvo obrázkov, ktoré obyčajne reprezentujú kultúrne objekty ako maľbu, sochy a archeologické artefakty, zatiaľ čo fotografie, predovšetkým tie skoršie, sú nedostatočne zastúpené. Fotografia Europeana vyplní túto medzeru.

Ďalšou pridanou hodnotou projektu je to, že metadáta pre Europeanu vzniknú vo všetkých 11-tich jazykoch, ktorými partneri hovoria.

Napokon projekt rieši tiež veľmi dôležitú otázku verejno-súkromných partnerstiev, ktorou sa doteraz v Europeane nikto nezaoberal. Súkromný sektor podieľajúci sa na projekte bude demonštrovať, ako môže na základe účasti v Europeane nadobudnúť komerčnú hodnotu, zatiaľ čo verejný sektor ukáže, aké výhody môže priniesť spolupráca so súkromným sektorom.

Koordinátorom projektu je Katolícka univerzita v Leuvene.

Partneri projektu:

- ALINARI 24 ORE SPA (Alinari), so sídlom v LARGO FRATELLI ALINARI 15, 50123 FIRENZE - ITALY

- TOPHAM PARTNERS LLP (TopFoto), so sídlom v FIRCROFT WAY 1 HOUSE OF JAQUES, TN8 6EL EDENBRIDGE – Veľká Británia

- IMAGNO Brandstätter Images KG (Imagno), so sídlom v Wurthgasse 14, 1190 Vienna - Rakúsko

- SAEML PARISIENNE DE PHOTOGRAPHIE (Parisienne de Photo), so sídlom v HOTEL DE VILLE DE PARIS, 75004 PARIS - Francúzsko

- Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), so sídlom v Viale del Castro Pretorio 105, 00185 ROME - Taliansko

- JP/POLITIKENS HUS AS (Polfoto), so sídlom v GRONDALSVEJ 3, 8260 VIBYJ - Dánsko

- AYUNTAMIENTO DE GIRONA (CRDI), so sídlom v PLACA DEL VI 1, 17004 GIRONA - Španielsko

- DEPARTAMENT DE CULTURA - GENERALITAT DE CATALUNYA (Gencat cultura), so sídlom v c/ Portaferrissa 1, 08002 Barcelona - Španielsko

- UNITED ARCHIVES GESELLSCHAFT FÜR ARCHIVMANAGEMENT UND VERWERTUNG MBH (United-Archives), so sídlom v Kartäuser Gasse 16, 50678 Koln – Nemecko

- NATIONAL ACADEMIC LIBRARY INFORMATION SYSTEM (NALIS), so sídlom v 6th of September 51, 1142 Sofia - Bulharsko

- MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII IM. WALEREGO RZEWUSKIEGO W KRAKOWIE (MHF), so sídlom v ul. Jozefitow 16, 30-045 Krakow - Poľsko

- ARBEJDERMUSEET MED ARBEJDERBEVAEGELSENS BIBLIOTEK OG ARKIV FOND (Arbejdermuseet), so sídlom v Romersgade 22, 1362 Kobenhavn - Dánsko

- THEATRE INSTITUTE (Divadelný ústav), so sídlom v JAKUBOVO NAMESTIE 12, 81357 BRATISLAVA - Slovensko

- STOWARZYSZENIE MIEDZYNARODOWE CENTRUM ZARZADZANIA INFORMACJA (ICIMSS), so sídlom v KRASINSKIEGO 121 BLOK, 87 100 TORUN - Poľsko

- NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (NTUA), so sídlom v Heroon Polytechneiou 9, 15780 ATHENS – Grécko

- KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS (KMKGMRAH), so sídlom v JUBELPARK 10, 1000 Brussel - Belgicko

- KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KU Leuven), so sídlom v Oude Markt 13, 3000 LEUVEN - Belgicko

- LIETUVOS DAILES MUZIEJUS (Lithuanian Museums), so sídlom v BOKSTO 5, 01126 VILNIUS – Litva

- PROMOTER DI MASI PIETRO & C S.N.C. (Promotér), so sídlom v VIA BOCCIONI 2, 56037 PECCIOLI - Taliansko

Divadelný ústav ako účastník tohto prestížneho projektu sa zaviazal zozbierať 10 000 fotografií s divadelnou a paradivadelnou tematikou z obdobia od roku 1839-1939 v nasledujúcich okruhoch:

 • ochotnícke a profesionálne divadlo na území Slovenska v období od 1839-1939

 • mestské a vidiecke inscenované slávnosti a spoločenský život (plesy, zábavy, prehliadky, odhaľovanie pomníkov atď.)

 • portréty divadelných osobností

 • divadelné priestory (exteriéry a interiéry), divadelná architektúra

 • divadelné a paradivadelné aktivity Slovákov žijúcich v zahraničí

Fotografické médiá:

 • jednotlivé fotografie

 • dobové pohľadnice

 • fotografie v časopisoch vydaných do roku 1939

Predpokladané výstupy projektu:

 • Digitálna zbierka najstarších divadelných fotografií na Slovensku

 • Putovná výstava najzaujímavejších fotografií z kolekcie

 • Knižná publikácia

Projektový tím DÚ:

 • Generálna manažérka projektu a manažérka pre autorské práva: Mgr.Art. Vladislava Fekete, ArtD.

 • Koordinátorka projektu a zostavovateľka kolekcie: Mgr. Anna Grusková, CSc., anna.gruskova@theatre.sk

 • Vedúca ODDID a Múzea Divadelného ústavu: Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD.

 • IT špecialista: Ing. Zbynek Šubrt

Webová stránka projektu (in English):
http://www.europeana-photography.eu/


Centrum výskumu divadla

 

 

 

 

Koordinácia a kontakty

Vedúci Centra výskumu divadla
Mgr. Lukáš Kopas, PhD.

Adresa:
Divadelný ústav – Centrum výskumu divadla
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
Tel.: +421 2 204 87 800
Fax: +421 2 5293 1517

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.