Tlačiť

Archív projektov

Divadelná architektúra v strednej Európe / Theatre Architecture in Central Europe (TACE)

 

Medzinárodný viacročný projekt výskumu a dokumentácie divadelných priestorov, historických i moderných divadelných budov inicioval pražský Divadelný ústav.

Hlavným cieľom projektu je prezentovať doterajšie poznatky a informácie o vývoji divadelnej architektúry v strednej Európe prostredníctvom komplexnej štruktúry rôznych foriem. Čiastkové vývojové tendencie v jednotlivých regiónoch budú zasadené do kontextu a širšieho európskeho pohľadu vďaka spolupráci významných dokumentačných a vedeckých pracovísk z piatich európskych zemí. Dôraz je kladený aj na edukačné využitie projektu a niektoré jeho aktivity sú priamo určené pre študentov a pedagógov odborných a umeleckých škôl, ale i pre vzdelávacie inštitúcie základného a stredného stupňa. V rámci projektu sa plánuje niekoľko typov aktivít tak, aby výstupy pokryli čo najširšiu cieľovú skupinu a oslovili nielen odborníkov, ale i širokú verejnosť – databáza, cd-rom, publikácia, workshopy, výstava.

Projekt je podporený grantom z programu Kultúra 2000 Európskej únie. Hlavným riešiteľom projektu je Národní divadlo Praha, spoluriešiteľmi sú divadelné inštitúcie z Maďarska, Poľska, Slovenska a Slovinska. Projekt sa zahájil v roku 2008 a trval do januára 2011.

Viac informácií: www.theatre-architecture.eu


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.