Tlačiť

Archív projektov

Deti revolúcie

 

Charakteristika projektu
Divadelný ústav Bratislava vyhlásil v roku 2008 súťaž Deti revolúcie o najlepšiu odbornú štúdiu. Cieľom projektu bolo podporiť tvorivé a odborné zmýšľanie mladých ľudí a vzťah k vede a výskumu v oblasti humanitných vied a súčasnú reflexiu historických udalostí.

Do súťaže sa prihlásili študenti rôznych vysokých škôl. Hlavným zadaním súťaže bolo vypracovať rozsiahlejšiu odbornú prácu do 25 strán na tému Divadlo a Nežná revolúcia. Prihlásení študenti vytvorili pracovný tím, pre ktorý Divadelný ústav od novembra 2008 a počas roka 2009 pravidelne organizoval tematické blokové prednášky a diskusie. Prednáškové bloky a diskusie priblížili študentom historické obdobie a dobovú atmosféru revolučného roka 1989 a 90-tych rokov. Viedli ich odborníci z oblasti histórie, politológie, sociológie, teórie a histórie divadla, kulturológie, filozofie, estetiky, kultúrnej antropológie atď. V priebehu projektu si študenti špecifikovali svoju konkrétnu tému a koncept práce a na jeseň 2009 odovzdali vypracovanú štúdiu. Odborná komisia vybrala v septembri 2009 tri víťazné vedecké štúdie, ktoré boli ohodnotené finančnou odmenou (1. miesto – 30.000 Sk/1.000 €; 2. miesto – 20.000 Sk/664 €; 3. miesto – 10.000 Sk/332 €).

Projekt Deti revolúcie vyvrcholil medzinárodným sympóziom, ktoré sa konalo v novembri 2009 počas osláv 20. výročia Nežnej revolúcie. Na sympóziu mali študenti možnosť verejne prezentovať svoje štúdie.

Divadelný ústav v roku 2010 vydal zborník najlepších študentských prác.

Hlavnou koordinátorkou projektu bola Katarína Ďurčová.

Vyhodnotenie:

1. miesto: Lenka Krivá (téma: Dosky, ktoré znamenali revolúciu)

a Gabriela Hájková (téma: Divadelníci a divadelnost Listopadu 1989 v Brne);

3. miesto: Ivana Rumanová (téma: /Verejný/ Priestor pre akciu)

Ocenenie za prínosnú a hodnotnú štúdiu:

Lenka Dzadíková (téma: Ideologizácia divadelnej tvorby pre deti)

Dana Jará (téma: Realistické divadlo jako symbol revoluce: od Res publica k Asanaci)

Eva Kyselová (téma: Etablovanie feministickej filozofie a estetiky do slovenskej drámy a divadla po roku 1989 alebo Ženským, teda iným hlasom a perom)

Katarína Šrámková (téma: Divadelníci a ochranári: niečo (až revolučné) medzi nimi bolo)

Špeciálna cena Ústavu pamäti národa

Ústav pamäti národa udelil špeciálnu cenu študentke Lenke Dzadíkovej (téma: Ideologizácia divadelnej tvorby pre deti), ktorej práca bude publikovaná v odbornom časopise vydávanom ÚPN a na oficiálnej webstránke ÚPN.

Niektoré z prác prezentovali študenti aj na pražskej konferencii Divadlo a Revoluce a jedna z víťazných štúdií sa predstavila verejnosti počas kultúrneho programu v Stanici Žilina.

Galérie


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.