Tlačiť

Výstavné projekty

Výstavy k výročiam (osobností, udalostí a inštitúcií) a žánrové výstavy (činohra, opera, balet, bábkové a detské divadlo, architektúra...)

Výstavná činnosť a jej prezentácia na Slovensku a v zahraničí je jednou z hlavných prezentačných činností Divadelného ústavu / Centra výskumu divadla. Väčšina vystavených dokumentov a exponátov pochádza zo zbierok a fondov Divadelného ústavu. Pri príprave a realizácii výstav Divadelný ústav spolupracuje s významnými múzejnými, galerijnými a divadelnými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí. Výstavy prezentujú osobnosti činoherného, hudobného a tanečného divadla, dramatikov, scénických a kostýmových výtvarníkov, jubilujúce divadlá, divadelnú architektúru, divadelnú fotografiu.

 

 

Bienále divadelnej fotografie

 

 

Jubilujúci Ladislav Chudík

 

 

Divadelná tvár Ľudovíta Štúra

Dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra bolo v roku 2015 dostatočným impulzom na pripomínanie si jeho životných osudov a činnosti vo viacerých formách spoločenskej a kultúrnej oblasti. V období jubilejných osláv prebiehalo množstvo podujatí, konferencií a stretnutí venovaných Štúrovmu životu a dielu. Pracovníci CVD zasadili svoje výskumy i pohľady na tohto novinára, kodifikátora jazyka a v neposlednej miere i politika do divadelného diskurzu.

V spolupráci so Slovenským národným múzeom odkryl Divadelný ústav ďalší z významov a historických odkazov Ľudovíta Štúra pre našu kultúru. V priestoroch SNM pripravil retrospektívnu výstavu pod názvom Divadelná tvár Ľudovíta Štúra, ktorá národného dejateľa preniesla „z javiska“ dejín na „dosky, ktoré znamenajú svet“ a postavila ho do zorného uhla slovenských teatrológov. V dvoch tematických okruhoch výstava odzrkadľovala Štúrov vzťah k dráme a k ochotníckemu divadlu v 19. storočí a zároveň odhaľovala jeho novú podobu na javiskách slovenských profesionálnych divadiel. Slovenskí divadelníci zhmotnili svoje predstavy o Štúrovi do fascinujúcich obrazov a ponúkli ich divákom. Javiskovú podobu Ľudovíta Štúra mohli návštevníci výstavy vidieť vďaka výpravným, tematicky radeným panelom, fotografiám, audiovizuálnym ukážkam a artefaktom z inscenácií, ale aj prostredníctvom hudby i obrazu. Viaceré inscenácie s tematikou Štúra a štúrovcov doslova ožili v Slovenskom národnom múzeu, aby opäť pripomenuli, že národný hrdina bol človek, ktorého život a dielo je stále hodné scénického stvárnenia a zároveň sa aj on sám podieľal na formovaní slovenského divadelníctva.

V kontexte slovenského výstavníctva možno výstavu považovať nielen za doposiaľ neprezentovanú tému, ale vynikla aj kvalitným súčasným výtvarným riešením. Impulzom ku vzniku výstavy boli oslavy dvojstého narodenia Ľudovíta Štúra v celonárodnom meradle. Viaceré výstavy, oslavné podujatia, sprievodné akcie pripomínajúce život a dielo Ľudovíta Štúra sa zamerali najmä na prezentáciu známych faktov a historických materiálov. Unikátna výstava Divadelná tvár Ľudovíta Štúra však prezentovala národného dejateľa v nových súvislostiach a modernou formou. Ide o jedinečnú výstavu, ktorá v diachrónnom i synchrónnom priereze nazerá na Štúra ako na subjekt i objekt divadelného diania. Po prvýkrát v našich kultúrnych dejinách sa široká verejnosť mohla zoznámiť s činnosťou Ľudovíta Štúra v oblasti slovenského ochotníckeho divadla a zároveň mohla sledovať spôsoby stvárnenia tejto historickej osobnosti na javiskách slovenských divadiel. V priestoroch Slovenského národného múzea ožila nová, divadelná tvár Ľudovíta Štúra. Čo najširšiemu okruhu návštevníkov sa otvorila cesta ku komplexnejšiemu pochopeniu divadla a divadelnosti nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti práve prostredníctvom významnej osobnosti národnej kultúry.

Autori výstavy:

Kurátorka výstavy: Juliana Beňová

Architekt výstavy: Ján Pálffy

Realizácia: DESTIN, a. s.

 

Unikátna interaktívna výstava, ktorá divadelnú pominuteľnosť zhmotnila v tvári Ľudovíta Štúra, bola inštalovaná v Slovenskom národnom múzeu, v budove Prírodovedného múzea, od 23. októbra 2015 do 28. februára 2016.

Vernisáž výstavy v SNM v Bratislave

 

Divadelné aktivity Ľudovíta Štúra a jeho vzťah k dráme a divadlu zachytáva aj publikácia autorky Juliany Beňovej pod názvom Divadelná tvár Ľudovíta Štúra.

 

Nosná časť výstavy Divadelná tvár Ľudovíta Štúra bola prenesená do divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, kde bola vystavená od 3. marca 2016 do 30. júna 2016. Pod názvom Divadelný pohľad Ľudovíta Štúra zaostrený na inscenácie odkryla ďalší z významov a historických odkazov národného dejateľa pre našu kultúru a odhalila jeho rozmanité podoby na javiskách slovenských divadiel. Pútavé informačné panely usporiadané do tvaru dvoch lomeníc vytvorili dojem portálového komponovania divadelného priestoru. Prvý sled panelov sledoval Štúra ako subjekt divadelného diania, v druhom vystupoval ako jeho objekt. V oboch prípadoch návštevníci zvolenského divadla vnímali komplexný obraz Ľudovíta Štúra a jeho vzťah k divadlu a divadla k nemu. Obrazová mozaika fotografií a malieb, kostýmy a artefakty zo zvolenských inscenácií Vyslanec zvolenský Orol tatranský, ako i textová zložka výstavy podávali plastický obraz o novej, divadelnej podobe Ľudovíta Štúra.

Vernisáž výstavy v DJGT vo Zvolene

 

Výstava o hercovi Františkovi Dibarborovi

Divadelný ústav pripravil v spolupráci so Slovenským národným divadlom výstavu k 100. výročiu narodenia herca Františka Dibarboru (1916 – 2016). Vernisáž výstavy František Dibarbora – milovník múz sa uskutočnila 24. novembra 2016 v historickej budove SND. Výstava priniesla pohľad na výnimočného herca, ktorý sa na divadelných doskách pohyboval viac než štyridsať rokov. Ucelený obraz hereckej tvorby Františka Dibarboru je holdom, ktorý vzdali Divadelný ústav a SND tomuto vynikajúcemu majstrovi hereckého umenia. Kurátorom výstavy bol Karol Mišovic a grafický dizajn zabezpečila Viera Burešová. Výstava bola návštevníkom divadla prístupná do konca januára 2017.

Vernisáž výstavy František Dibarbora – milovník múz

Aktivity a projekty

 

 

 

 

Koordinácia a kontakty

Vedúci Centra výskumu divadla
Mgr. Lukáš Kopas, PhD.

Adresa:
Divadelný ústav – Centrum výskumu divadla
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
Tel.: +421 2 204 87 800
Fax: +421 2 5293 1517

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.