Tlačiť

Voľné pracovné pozície

Sekretárka – asistentka

Termín nástupu: 15. septembra 2018
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Miesto práce: Bratislava

* Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platová trieda 7), dosiahnutého vzdelania a praxe, osobného ohodnotenia


Náplň práce:

* Samostatné zabezpečovanie prác v personálnej oblasti alebo mzdovej oblasti

* Zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu v Divadelnom

ústave

 

Požiadavky na zamestnanca:

* úplné stredoškolské vzdelanie (vyššie vzdelanie vítané)
* príjemné vystupovanie
* znalosť anglického jazyka slovom i písmom
* prax v obdobnej oblasti vítaná
* bezúhonnosť, precíznosť, zodpovednosť
* užívateľské znalosti PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint

Informácia pre uchádzačov: Záujemcovia môžu zasielať žiadosť a životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu. Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.
Termín uzávierky žiadostí je 31. 8. 2018
Predpokladaný termín konkurzu: 3 - 7. 9. 2018

Kontaktná osoba: PhDr. Diana Selecká
tel.: 02/20487102
e-mail: diana.selecka@theatre.sk

 

Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!

Oddelenie riaditeľky Divadelného ústavu

 

 

 

 

 


 

V zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. - Zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) – je kontaktnou adresou pre žiadosti o sprístupnenie informácií v Divadelnom ústave adresa: du@theatre.sk

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.