Tlačiť

Voľné pracovné pozície

Teatrológ, divadelný historik

Termín nástupu: 1. apríl 2009
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: Základná zložka mzdy (btto) a Ďalšie odmeny podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platová trieda 7), dosiahnutého vzdelania a praxe a osobného ohodnotenia

Náplň práce:

  1. Napĺňanie vedecko-výskumnej činnosti v oblasti teórie, kritiky a histórie slovenského   divadla.
  2. Koordinácia expertných tímov (interných a externých) zverených projektov
  3. Spolupráca na vedecko-výskumných úlohách s jednotlivými oddeleniami Divadelného ústavu (prioritne s Oddelením divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie a Oddelením edičnej činnosti).
  4. Koordinácia a zodpovednosť za iné práce súvisiace s aktivitou oddelenia podľa vedecko-výskumných plánov Centra výskumu divadla doma a v zahraničí.

Požiadavky na zamestnanca:
* vysokoškolské vzdelanie II. a II. stupňa humanitného/teatrologického zamerania

* prax min. 3 roky

* manažérske schopnosti

* znalosť anglického jazyka – mierne pokročilý (B1)

* bezúhonnosť, komunikatívnosť, precíznosť, zmysel pre tímovú prácu, samostatnosť a

iniciatíva pri riešení odborných pracovných úloh

* užívateľské znalosti PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook,


Informácia pre uchádzačov: Záujemcovia môžu zasielať žiadosť a životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu (Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava). Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle zákona č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Termín uzávierky žiadostí je druhá polovica marca 2019

Predpokladaný termín konkurzu: marec 2019
Kontaktná osoba: PhDr. Diana Selecká

tel.: 02/20487102

e-mail: diana.selecka@theatre.sk

 

Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!


 

V zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. - Zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) – je kontaktnou adresou pre žiadosti o sprístupnenie informácií v Divadelnom ústave adresa: du@theatre.sk

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.