Tlačiť

Voľné pracovné pozície

Knihovník špecializovanej knižnice

http://www.profesia.sk/praca/divadelny-ustav/O3083733

 

 


 

V zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. - Zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) – je kontaktnou adresou pre žiadosti o sprístupnenie informácií v Divadelnom ústave adresa: du@theatre.sk

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.