Tlačiť

Výstavy

KALENDÁR VÝSTAV

MAREC

Knihy Divadelného ústavu
14. 3. – 1. 4. 2011
Výstavná sála Univerzitnej knižnice v Bratislave, Michalská 1

Najstaršia kniha DÚJedinečná výstava predstaví všetky publikácie o divadelnom umení, ktoré vydal Divadelný ústav v Bratislave počas päťdesiatročnej činnosti. Komplexný prehľad poukazuje v prvom rade na mnohopočetný súbor publikácií, ktoré sú výstupom pravidelnej dokumentačnej, archívnej či výskumnej činnosti Divadelného ústavu vo forme divadelných ročeniek, kalendárov, súpisov, katalógov, a ktoré sú jedinečné aj tým, že ich v takejto forme a množstve vydáva len Divadelný ústav Bratislava. Výstava prináša aj systematický prehľad publikácií v rámci jedenástich edícií, prostredníctvom ktorých sa verejnosti sprístupňujú významné práce domácich i zahraničných divadelných autorov a teatrológov z oblasti drámy i teórie. Výstava Knihy Divadelného ústavu je zároveň dokladom toho, ako sa za posledných pätnásť rokov zvýšil počet titulov, ich obsahová i grafická úroveň a skvalitnil celkový vizuálny dizajn.

Vernisáž výstavy sa uskutočnila dňa 14. 3. o 17.00 h. vo Výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave, Michalská 1.
Výstava je otvorená do 1. 4. 2011

Ďalšie zastávky unikátnej knižnej kolekcie:
22. 6. – 30. 7. 2011
Turčianska galéria v Martine, Daxnerova 2
21. 11. – 31. 12. 2011
Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1.

JÚN

Ako sa uchováva pominuteľnosť
8. 6. – 10. 7. 2011
Harmincova sieň, Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava

Divadelný ústav pripravil veľkú výstavu zo svojich pokladov pod názvom AKO SA UCHOVÁVA POMINUTEĽNOSŤ. Názov výstavy je inšpirovaný článkom Nelly Štúrovej, jednej z najvýznamnejších pracovníčok ústavu a iniciátorky tzv. obálkového systému uchovávania dokumentov. Výstava veľkoryso prezentuje dejiny a aktivity inštitúcie, ktorá bola založená pred päťdesiatimi rokmi, a predstavuje aj najvzácnejšie dvoj- a trojrozmerné predmety z jej zbierkovej činnosti. Návštevníci môžu nahliadnuť do pozostalostí významných osobností slovenského divadla, ako sú Ján a Oľga Borodáčovci, Magda Husáková-Lokvencová, Lucia Popp a ďalší. Prvýkrát je vystavená kolekcia unikátnych historických slovenských aj zahraničných bulletinov. V sekcii venovanej scénografii nechýbajú vzácne originály kostýmov, divadelné plagáty, scénografické návrhy a makety špičkových slovenských tvorcov.

Vernisáž výstavy
8.6.2011 o 17h v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave.

Reinštalácia výstavy:
22.9. – 30.10.2011 v Nitrianskej galérii

Výstavu AKO SA UCHOVÁVA POMINUTEĽNOSŤ pripravili:

Anna Grusková, teatrologička, vedúca Oddelenia vonkajších vzťahov, vedúca autorského tímu a autorka koncepcie výstavy
Oleg Dlouhý, teatrológ, vedúci Oddelenia divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie, odborný konzultant autorského tímu
Rudolf Hudec, archivár a správca archívnej databázy Janus
Martin Timko, teatrológ – dokumentátor – správca akvizícií
Miroslav Daubrava, kustód scénografického fondu a správca IS CEMUZ
Ján Triaška, kurátor – správca zbierok muzeálnej a galerijnej hodnoty
Katarína Kunová, teatrologička – dokumentátorka
Zuzana Nemcová, teatrologička – dokumentátorka
Frederika Čujová, teatrologička a kustodka audiovizuálního fondu
Lenka Dzadíková, teatrologička, pracovníčka Centra výskumu divadla
Viera Sadloňová, vedúca knihovníčka špecializovanej sekcie a a správkyňa informačnej siete Clavijus
Ďalej spolupracovali: Viera Helbichová, Dana Tomečková, Andrea Dömeová, Marek Godovič, Katarína Ďurčová, Michal Sadloň, Tatiana Danišová, Anna Zajacová
Jazyková redakcia: Jozef  Fabuš
Manažérka projektu: Viera Burešová, Oddelenie vonkajších vzťahov
Autor pôvodného výtvarného riešenia: Juraj Antal a M75
Grafické práce: with love by milk

Výstava je súčasťou podujatí pripravených v súvislosti s 50. výročím vzniku Divadelného ústavu. V Divadelnom ústave zároveň vyšli publikácie Divadelný ústav 1961-2011 a Sprievodca Archívom Divadelného ústavu.

Hlavný organizátor: Divadelný ústav Bratislava
Spoluorganizátor výstavy: Slovenské národné múzeum
Mediálni partneri: Slovenský rozhlas, citylife.sk
Partneri: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Slovenská agentúra pre cestovný ruch Generálny partner SNM: Poštová banka

JÚN

Knihy Divadelného ústavu
Retrospektíva knižných publikácií 1961 – 2011
Reinštalácia výstavy
22. 6. – 30. 6. 2011 Turčianska galéria v Martine, Daxnerova 2


SEPTEMBER

Ako sa uchováva pominuteľnosť
Reinštalácia výstavy
Vernisáž 22. 9. 2011 v Nitrianskej galérii

 

NOVEMBER

Knihy Divadelného ústavu
Retrospektíva knižných publikácií 1961 - 2011
Reinštalácia výstavy
21.11. - 31.12.2011 Štátna vedecká knižnica v Košiciach50 rokov DU

 

 

Výstava Knihy Divadelného ústavu prebieha v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave

UKB

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.