Tlačiť

Konferencie

MÁJ

Medzinárodná konferencia: Analóg verzus digitál
18. 5. 2011

Digitalizácia „zastaralého“ kultúrneho dedičstva sa v poslednej dobe stala predmetom mnohých kultúrnych projektov. Technofetišisti vyhlásili novú éru zachytávania, šírenia a archivácie obrazu, zvuku či objektov. Už Walter Benjamin na začiatku 20. storočia tvrdil, že technickou reprodukciou a reprodukovateľnosťou umeleckého diela sa stráca jeho aura. Čo je teda viac – analóg, alebo digitál? Organizuje Kultúrny kontaktný bod v spolupráci s Divadelným ústavom.

 

SEPTEMBER

Medzinárodné sympózium: Festival ako (kreatívny) priemysel
Dátum: 23. 9. 2011
Miesto: Nitra

Konferencia má ambíciu prostredníctvom pozvaných zahraničných odborníkov priblížiť slovenskej verejnosti u nás málo známy fenomén kreatívneho priemyslu. Dá sa vôbec spájať umenie a priemysel? Ako a prečo môže divadlo priniesť mestu a regiónu ekonomický impulz? V európskom rozmere sa tento fenomén skúma s čoraz väčšou vážnosťou, najvyšší čas, aby sa stal súčasťou aj našej kultúrnej politiky.
Organizuje Divadelný ústav v spolupráci s Asociáciou Divadelná Nitra.

 

NOVEMBER

Medzinárodné sympózium: Súčasné metódy a technológie dokumentovania divadelného umenia
28. –  29. 11. 2011
Štúdio 12, Divadelný ústav, Bratislava

Dokumentovanie divadelnej inscenácie je jediným dostupným prostriedkom zachovania konkrétnej podoby umeleckého druhu, ktorý sa neopakovateľne odohráva  v konkrétnom čase a priestore. Je dôležitým prostriedkom dotvárania divadelnej kultúry, podpory divadelného kontextu a budovania kultúrneho povedomia. Divadelná dokumentácia sa prednostne programovo orientuje na odbornú verejnosť – divadelných kritikov, teoretikov, estetikov, kulturológov, historikov umenia a študentov umeleckých škôl. Doplnkovo komunikuje aj so širšou kultúrnou verejnosťou. Keďže v v ostatných rokoch sledujeme nástup nových technológií i do oblasti dokumentácie, Divadelný ústav sa rozhodol usporiadať odborný seminár, ktorý by v jednotlivých tematických okruhoch analyzoval súčasný stav a naznačil možné vývinové trendy v oblasti divadelnej dokumentácie. Dvojdňová konferencia so slovenskými i zahraničnými účastníkmi sa bude zaoberať klasickými a modernými prostriedkami dokumentovania divadelnej inscenácie, problémami v uchovávaní 2D a 3D objektov a elektronických záznamov inscenácií či formou prezentácie dokumentačných fondov verejnosti.


logo 50. výročie DU
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.