Tlačiť

Informačný systém THEATRE.SK

APRÍL

Úsilie skvalitňovať služby pre odbornú i širšiu verejnosť, sledovať vývin počítačových technológií a v neposlednom rade i príprava národného programu digitalizácie kultúrneho dedičstva si vyžiadali zásadnú rekonštrukciu celého systému databázových programov Divadelného ústavu. Preto vo februári 2011 sprístupní Divadelný ústav prvú etapu nového databázového on-line programu IS THEATRE.SK, ktorý poskytne ucelený a jednotný prístup k všetkým digitálnym údajom, ktoré Divadelný ústav spravuje.


logo 50. výročie DU
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.