Tlačiť

Galavečer

NOVEMBER

Galavečer pri príležitosti 50. výročia vzniku Divadelného ústavu
28. 11. 2011
Divadlo Astorka Korzo´90, Bratislava

Stretnutie priateľov a spolupracovníkov Divadelného ústavu a slávnostné uvedenie pripravovaného dokumentárneho filmu o Divadelnom ústave scenáristky Ľubice Orechovskej v réžii Petra Kerekeša.

 

DECEMBER

Slávnostný večer
10 rokov Štúdia 12

5. 12. 2011
Štúdio 12, Jakubovo nám.12, Bratislava

Štúdio 12 je netypickým divadelným priestorom. Funkcionalistickú stavbu projektovali Alois Balán a Jiří Grossmann, dvojica architektov, vďaka ktorým Bratislava v 20. a 30. rokoch minulého storočia nadobúdala moderný ráz. Začiatkom roku 1930 sa do novostavby na Námestí richtára Jakuba nasťahoval Československý rozhlas. Budova fungovala pod názvom Palác Radiojournal. Dnešné Štúdio 12 je technickou pamiatkou, a preto sú interiér a architektonické členenie zachované v takmer pôvodnom stave. História budovy sa spája aj s filmom. V povojnových rokoch sa stalo Štúdio prvým filmovým ateliérom na Slovensku. Nakrútili sa tu interiérové scény niekoľkých filmov. Rozhlas tu sídlil do roku 1985. V 90.  rokoch bolo Štúdio kultovým hudobným klubom Rock Pop Jazz. V decembri 2011 Štúdio 12 oslavuje desať rokov svojho divadelného fungovania. Popri divadelných projektoch, ktoré sa zameriavajú najmä na prezentáciu novej slovenskej a svetovej drámy a súčasného umenia, mali a naďalej majú v Štúdiu 12 svoje miesto rôzne otvorené diskusie a semináre na aktuálne témy, prezentácie kníh a časopisov, festivaly, projekcie, multižánrové podujatia, hudobné koncerty a iné kultúrne a sociálne aktivity.


logo 50. výročie DU
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.