Tlačiť

50 rokov Divadelného ústavu

Divadelný ústav má 50 rokov. Na celý rok 2011 pripravil bohatú ponuku podujatí pod heslom K nám sa zmestí každé divadlo!

Slogan K nám sa zmestí každé divadlo nie je iba frázou. Zrkadlí sa v ňom dlhoročné úsilie tejto inštitúcie celoplošne a korektne mapovať cesty slovenského divadla, zachytávať jeho éterické  okamihy, hoci je dopredu jasné, že sú pominuteľné a trvajú iba v okamihu svojho scénického predvedenia. Vďaka Divadelnému ústavu a jeho systematickej dokumentácii predlžujeme divadlu život a upozorňujeme na jeho kontinuitu.
Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu

V roku 2011 Divadelný ústav oslavuje 50. výročie vzniku. Pre túto príležitosť pracovníci Oddelenia divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie, Centra výskumu divadla, Oddelenia edičnej činnosti, Projektového oddelenia a Oddelenia vonkajších vzťahov pre všetkých záujemcov na Slovensku pripravili:

• 2 výstavy | 50 pokladov Divadelného ústavu, Knihy Divadelného ústavu

• 2 medzinárodné sympóziá | Súčasné metódy a technológie dokumentovania divadelného umenia, Festival ako (kreatívny) priemysel

• 1 medzinárodnú konferenciu | Analóg verzus digitál

• 11 nových edičných titulov špeciálne k 50. výročiu Divadelného ústavu • Príspevky k dejinám slovenského divadla od stredoveku po súčasnosť (Teatrologické dielo Jána Jaborníka, zväzok I.) • Dejiny slovenskej drámy • Divadelný ústav 1961 – 2011 • Krátky sprievodca Archívom Divadelného ústavu • Podoby slovenského tanečného umenia na Slovensku od vzniku slovenského profesionálneho divadla • Stanislav Vrbka: Súborné dielo. I. Kritiky divadelných inscenácií 1955 – 1969 • Divadelná architektúra na Slovensku • Od Fausta k Orfeovi. (Operné divadlo na Slovensku po roku 1989) • Marška – Denník Karla Baláka • Siluety generácie (Osobnosti činohry SND) • Ivan Stodola: Súborné dramatické dielo III. •  inscenované čítania z archívnych dokumentov Divadelného ústavu Jamnický a spol. • cyklus prezentácie dokumentov a archívnych fotografií zo zbierok Divadelného ústavu v časopise kød

V roku 2011 Divadelný ústav zaznamená aj 10 rokov nového divadla v Štúdiu 12 a 5. ročník časopisu kød – konkrétne ø divadle.

 

 


logo 50. výročie DU
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.