Tlačiť

Základné informácie

Výstavná činnosť a jej prezentácia na Slovensku a v zahraničí je jednou z hlavných prezentačných činností Divadelného ústavu.

Časť výstav sa venuje jubilujúcim divadelníkom (hercom, režisérom, scénografom), ďalšia časť výstav sa zameriava na rozličné aspekty scénografie a kostýmového výtvarníctva. Samostatné výstavy sú venované aj divadelnej fotografii, plagátu a architektúre.

Výstavy sa z veľkej miery pripravujú z materiálov vo vlastníctve Divadelného ústavu. Autormi výstav sú odborní pracovníci DÚ alebo externí spolupracovníci, teatrológovia, historici.

Divadelný ústav ponúka po vzájomnej dohode doteraz realizované výstavy záujemcom na reinštaláciu alebo po dohode pripraví novú výstavu podľa želania záujemcu.


Kontakt:
Mgr. art. Zuzana Šnircová
Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava               
Tel: 02 20487 505, 0905 605 909
e-mail: zuzana.snircova@theatre.sk

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.