Tlačiť

Pripravované výstavy

Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo.

Výstava Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo nazerá na najznámejšieho národného dejateľa divadelnou optikou. Prezentuje slovenské inscenácie s tematikou revolúcie 1848/49 a tie, v ktorých je hlavnou dramatickou postavou Jozef Miloslav Hurban. Chce upozorniť na neznáme fakty, súvislosti a udalosti spojené s divadelnou a dramatickou činnosťou Jozefa Miloslava Hurbana a jeho potomkov vo viacerých generáciách (Svetozár Hurban Vajanský, Vladimír Hurban Svetozárov, Vladimír Hurban Vladimírov, Sveťo Hurban). Rovnako reflexia národného hnutia a jeho hlavných protagonistov (Hurban ako postava dramatickej literatúry) je skôr výnimočná než pravidelná, preto ju výstava zaznamená prostredníctvom inscenácií zobrazujúcich osudy Hurbana a hurbanovcov (dobrovoľníkov).

Dňa 20. októbra 2017 sa v Divadle Jána Palárika v Trnave uskutoční vernisáž výstavy.

Kurátorkou výstavy je Juliana Beňová, grafické a architektonické riešenie Ján Pálffy.

 

Fenomén Bednárik

Výstava priblíži tvorcu Jozefa Bednárika – herca, činoherného, muzikálového a operného režiséra. Patril k osobitým zjavom slovenskej divadelnej réžie od konca sedemdesiatych rokov minulého storočia. Jedinečný umelec osobitým divadelným rukopisom ovplyvnil herectvo, amatérske divadlo a tiež činoherné a hudobné divadlo. Výstava bude putovná a predstaví Bednárikovu tvorbu vo viacerých výstavných priestoroch:

Vernisáž v Divadle Nová scéna Bratislava sa uskutoční 13. 9. 2017

Vernisáž v Činohre novej budovy Slovenského národného divadla sa uskutoční 3. októbra 2017

a v Divadle Andreja Bagara Nitra sa vernisáž uskutoční 19. novembra 2017.

Kurátori výstavy Michaela Mojžišová a Martin Timko, grafické riešenie Nora Nosterská

 

Anna POLÁKOVÁ

bola jedným z najvýznamnejších interpretačných zjavov slovenskej opery v päťdesiatych a prvej polovici šesťdesiatych rokov. Dlhoročná prvá dáma operného súboru v Košiciach, v šesťdesiatych rokoch profilový zjav Opery SND. Po odchode do emigrácie v roku 1965 desaťročia tabuizovaná a pre dnešnú mladú generáciu neznámy pojem. Výstavka je príspevkom k očisťovaniu našich divadelných dejín v predvečer ich storočnice.

Premiéra výstavy 27. októbra 2017 v Záhorskom múzeu Skalica.

Autori výstavy Jaroslav Blaho, Viera Burešová.


Kontakt:
Mgr. art. Zuzana Šnircová
Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava               
Tel: 02 20487 505, 0905 605 909
e-mail: zuzana.snircova@theatre.sk

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.