Tlačiť

Aktuálne výstavy

Karol Machata

(13. 1. 1928 – 4. 5. 2016)

Divadelný ústav pripravil výstavu venovanú významnej osobnosti slovenského divadla.  Karol Machata patrí k hereckej generácii, ktorá výrazne vstúpila do dejín slovenského divadla 20. storočia. Položila základy a nastavila vysokú latku moderného hereckého prejavu. Karol Machata svojou univerzálnosťou a presvedčivosťou vo všetkých polohách, patrí k jej špičke.

Výstava je umiestnená v Historickej budove Slovenského národného divadla a sprístupnená jednu hodinu pred predstavením a počas predstavenia. Autorkou výstavy je Zuzana Nemcová, grafické spracovanie pripravila Viera Burešová.

 

HLAS VOLAJÚCEHO NA PÚŠTI

Juraj Beneš (2. marec 1930 – 11. september 2004)

Divadelný ústav pripravil spomienkovú výstavu, reflektujúcu opernú tvorbu popredného hudobného skladateľa, teoretika a pedagóga Juraja Beneša. Jeho diela prešli nielen slovenskými javiskami, ale úspešne reprezentovali našu kultúru v zahraničí (Londýn, Kolín nad Rýnom).

Výstava bude sprístupnená v rámci 61. Piešťanského festivalu od 24. mája 2016 do 31. augusta 2016 vo výstavnej sieni Domu umenia Piešťany.

Kurátorkou výstavy je Michaela Mojžišová, grafické spracovanie pripravila Viera Burešová.

 

SLOVENSKÝ DIVADELNÝ PLAGÁT

Divadelný ústav Bratislava pripravil kolekciu plagátov zo svojich archívnych fondov, ktorých autori sú renomovaní scénografi, dizajnéri a fotografi. Kolekcia 30 plagátov predstavuje len malý výber  plagátov, ktoré vznikli v rokoch 1990 – 2015.

Výstava bude sprístupnená od 27. mája 2016 do 30. júna 2016 vo vestibule SKD Martin. Výstavu pripravili odborní pracovníci Divadelného ústavu.

 

Eva Poláková. Osudy veľkej herečky

Pracovníci Centra výskumu divadla Divadelného ústavu vzdali poctu jednej z vrcholných predstaviteliek slovenského divadelného, filmového a rozhlasového herectva prostredníctvom retrospektívnej teatrologickej výstavy, ktorá je zároveň spomienkou pri príležitosti 80. výročia narodenia umelkyne. Autorom výstavy je Karol Mišovic a grafické spracovanie pripravila Viera Burešová.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Historickej budovy SND, vestibul – bufet suterén, Gorkého ul. 3, Bratislava, sprístupnená jednu hodinu pred predstavením a počas predstavenia.

 

Ivan Mistrík. Dve balady o Ivanovi M.

Divadelný ústav a Slovenský filmový ústav pripravili výstavu venovanú k nedožitým 80. narodeninám významného slovenského herca Ivana Mistríka (1935 – 1982) pod názvom Dve balady o Ivanovi M. Výstava je sprístupnená verejnosti od 19. novembra 2015 v Dvorane novej budovy SND – Galéria foyeru Opery a Baletu SND každý deň hodinu pred predstavením. Kurátorkou výstavy je Katarína Kunová, spolupracovníkmi zo Slovenského filmového ústavu sú Eva Bosáková, Michal Maršálek, Jana Stradiotová a Renáta Šmatláková. Grafické spracovanie výstavy pripravila Viera Burešová.

 

Mág divadelnej harmónie, hravosti, krásy a baladickosti – Karol Legény Zachar

Divadelný ústav pripravil dokumentačno-výtvarnú výstavu venovanú hercovi, režisérovi, pedagógovi a výtvarníkovi Karolovi L. Zacharovi. V expozícii je zachytená len časť jeho práce ako herca, režiséra, karikaturistu a scénografického a kostýmového výtvarníka. Bol ovplyvnený folklórom – vo zvykoch, ľudovej piesni, v zanietenej etnografickej vášni, ale aj v slovenskej prírode. Výstava je nainštalovaná v priestoroch foyeru Akadémie umení v Banskej Bystrici od 18. februára 2016. Autorom výstavy je Martin Timko a grafické spracovanie pripravila Viera Burešová.

 

Scénograf Ján Zavarský

Reinštalácia výstavy je venovaná scénografovi Jánovi Zavarskému a jeho tvorbe od roku 2000 nielen na slovenských javiskách. Expozícia je ukážkou z jeho bohatej scénografickej tvorby pre činoherné, bábkové i operné divadlá v Česku, Poľsku, Juhoslávii, Nemecku, Švajčiarsku a USA.  Okrem scénografickej tvorby sa venuje grafickému dizajnu, voľnej tvorbe a architektúre. Výstava bude nainštalovaná v priestoroch Divadla J. Palárika v Trnave od 5. marca 2016.

 

Časy STOKY

Výstava je venovaná 20. výročiu vzniku alternatívneho divadla STOKA. Autorka priblížila tento súbor vo forme recenzií a fotodokumentácie od vzniku až po ukončenie existencie súboru. Pri príležitosti 25. výročia vzniku legendárneho súboru STOKA sa v Štúdiu 12 konala 23. marca 2016 panelová diskusia, na ktorej sa zúčastnili zakladatelia, spolupútnici, tvorcovia a dramatici. Pri tejto príležitosti sa sprístupnila reinštalácia uvedenej výstavy v priestoroch Štúdia 12. Autorkou výstavy je Martina Ulmanová.


Kontakt:
Viera Burešová
Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava               
Tel: 02 20487 505, 0905 605 909
e-mail: viera.buresova@theatre.sk

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.