Tlačiť

Archív výstav

Karol Machata

(13. 1. 1928 – 4. 5. 2016)

Divadelný ústav pripravil výstavu venovanú významnej osobnosti slovenského divadla.  Karol Machata patrí k hereckej generácii, ktorá výrazne vstúpila do dejín slovenského divadla 20. storočia. Položila základy a nastavila vysokú latku moderného hereckého prejavu. Karol Machata svojou univerzálnosťou a presvedčivosťou vo všetkých polohách, patrí k jej špičke.

Výstava je umiestnená v Historickej budove Slovenského národného divadla a sprístupnená jednu hodinu pred predstavením a počas predstavenia. Autorkou výstavy je Zuzana Nemcová, grafické spracovanie pripravila Viera Burešová.

 

Ján Jamnický a Ferdinand Hoffmann

Dokumentačno-historická výstava venovaná zakladateľom slovenského profesionálneho divadelníctva na Slovensku. Druhé sprístupnenie  bolo na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici od 18. februára 2015 a potrvá do 30. júna 2015.

Autori Ján Sládeček, Martin Timko, Viera Burešová.

 

Eugen Suchoň

Výstava venovaná Eugenovi Suchoňovi, ktorú Divadelný ústav pripravil v roku 2008 pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Historicko-dokumentačná výstava bola pripravená z fotografií jeho súkromného života, z fotografií a recenzií z premiér Krútňavy (doma i v zahraničí) a Svätopluka, a takisto z jeho spoločenského života.

Autori Michaela Mojžišová a Ján Triaška.

Reinštalácia výstavy sa konala v rámci otvorenia Hudobného leta v galérii Domu umenia v Piešťanoch 18. mája 2015, potrvá do 31. júla 2015.

 

Výstava Stanislav Remar v SND

Pri príležitosti 100. výročia narodenia významného československého choreografa Stanislava Remara  (7. október 1914, Písek – 19. júl 2006, Košice) sprístupnia Divadelný ústav a Balet SND výstavu Stanislav Remar. Výstava sa zameriava na Remarovo pôsobenie v Balete SND v rokoch 1946 až 1955, počas ktorého zohral významnú úlohu vo vývoji slovenského baletného umenia. Jeho tanečná kariéra sa začala odvíjať na českých a nemeckých scénach, kde pôsobil desať rokov. V Balete SND bol v trvalom angažmáne deväť rokov, najskôr ako sólista, od roku 1948 ako choreograf a šéf umeleckého súboru. Neskôr zviazal svoj umelecký život na dvadsať rokov s košickým divadlom. Jeho tanečné umenie čerpalo z fyzických dispozícií a skvelej techniky, choreografickú tvorbu charakterizovala nezvyčajná fantázia a hĺbavosť. K svojim inscenáciám si pravidelne navrhoval aj originálne kostýmy.

Výstava je sprístupnená pri príležitosti premiéry baletu Oskara Nedbala  Z rozprávky do rozprávky, ktorý bol v roku 1924 prvým detským baletným titulom na scéne SND, od 5. februára 2015 v Salóniku historickej budovy SND.

Autorka výstavy: Eva Gajdošová
Grafické riešenie: Viera Burešová

 

Dramatické stopy Ferka Urbánka

Ferko Urbánek (1858 – 1934), pôvodom Čech, vyrástol v Púchovskej doline a zžil sa so slovenským prostredím natoľko, že sa stalo predobrazom jeho dramatických „obrazov zo života“. Vďaka jeho hrám sa ľud naučil divadlo hrávať i do divadla chodiť. Jeho potreba všetko zlé v živote uhládzať, túžba po šťastných koncoch prekonávajúcich neprávosti a necnosti v duchu kresťanského idealizmu dala jeho hrám pečať rozprávkového príbehu. Ferko Urbánek patrí dodnes k obľúbeným autorom slovenských divadiel a medzi ochotníkmi je jedným z najhrávanejších slovenských dramatikov. Jeho hry sa v pravidelných intervaloch objavujú aj na javiskách profesionálnych divadiel a ich televízne a rozhlasové úpravy dotvárajú nezameniteľný kolorit sviatočného vysielania vo vianočnom a veľkonočnom období.

Kurátorka výstavy: Mgr. Zuzana Nemcová Gulíková 
Grafické riešenie a produkcia: Viera Burešová 
Odborná spolupráca: Viera Helbichová 
Jazyková redaktorka: Mária Adamčíková

 

Mág divadelnej harmónie, hravosti, krásy a baladickosti – Karol Legény Zachar

Divadelný ústav pripravil dokumentačno-výtvarnú výstavu venovanú hercovi, režisérovi, pedagógovi a výtvarníkovi Karolovi L. Zacharovi, ktorá je zrealizovaná v historickej budove SND. Na výstave je zachytená len časť jeho práce ako herca, režiséra, karikaturistu a scénografického a kostýmového výtvarníka. Jeho prvé kroky na doskách SND boli počas štúdia na konzervatóriu, kde už v prvom ročníku dostával malé herecké úlohy. V roku 1942 mu Ján Jamnický dal na starosť réžiu remeselníckych výstupov v inscenácii Sen noci svätojánskej. Po vojne sa stal príležitostne režírujúcim hercom, jeho inscenácie mali svoju imaginárnu silu a významovú sugestivitu. Bol ovplyvnený folklórom – vo zvykoch, ľudovej piesni, v zanietenej etnografickej vášni, ale aj v slovenskej prírode. Do svojich inscenácii navrhoval kostýmy, scénu a rekvizity. V roku 1965 sa stal oficiálnym režisérom Slovenského národného divadla. Výstava je nainštalovaná v priestoroch foyeru historickej budovy SND.

Autor výstavy: Martin Timko 
Grafické riešenie: Viera Burešová

Ladislav Chudík: Deväťdesiat rokov na svete, sedemdesiat rokov v SND

Divadelný ústav v spolupráci s Činohrou Slovenského národného divadla pripravili výstavu venovanú životu a umeleckej tvorbe jubilanta Ladislava Chudíka (1924) pod názvom Deväťdesiat rokov na svete, sedemdesiat rokov v SND. Výstava je prierezom jeho hereckej činnosti nielen na doskách Slovenského národného divadla.

Výstava sa otvorila v deň deväťdesiatych narodenín protagonistu činohry Slovenského národného divadla vo výstavnej sieni novej budovy SND.

Kurátorka výstavy: Ľubica Krénová, výtvarné riešenie: Nora Nosterská.


Nová dráma/New Drama 10 rokov festivalu – plagátová výstava

Výstava bols venovaná 10. výročiu festivalu inscenácií súčasnej drámy, ktorý organizuje od roku 2005 Divadelný ústav.

Koncepcia: D. Zaťková

Výtvarné riešenie: štúdio Milk

 

Dr. Gustáv Papp (28. 9. 1919 – 7. 10. 1997)

V takmer storočnej histórii slovenského profesionálneho operného umenia patrí tenorista MUDr. Gustáv Papp k najvýznamnejším interpretačným zjavom. Vo zväzku s Operou Slovenského národného divadla tvoril ako stály hosť od roku 1948, v období rokov 1955 –1987 bol sólistom Opery. Veľké predpoklady pre tenorové postavy v operách Richarda Wagnera uplatnil najmä počas spolupráce s operou v Lipsku. V umeleckej osobnosti Dr. Gustáva Pappa mala slovenská opera jeden zo svojich najligotavejších interpretačných pilierov.

Výstava bola sprístupnená v dolnom vestibule historickej budovy SND.

Autor výstavy: Jaroslav Blaho, grafické riešenie: Viera Burešová.


Jozef Palka (17. 2. 1924 – 3. 2. 1982), režisér

Výstavu pripravil Divadelný ústav k nedožitému životnému jubileu Jozefa Palku – 90. výročie narodenia.

Svojou tvorivou energiou a silou umeleckej výpovede ovplyvnil takmer všetky slovenské profesionálne divadlá. Výrazne formoval prvé roky považskobystrického a žilinského divadla (1949 – 1950; 1952 – 1957). Koncepciu moderného divadelného jazyka a myšlienkovo závažný repertoár presadil aj v Štátnom divadle Košice, kde aktivizoval dovtedy nepoznané tóny hereckých výrazových prostriedkov (1958 – 1963). Umelecky priebojne profiloval v niekoľkých etapách aj činohru Novej scény. Koncízne a presvedčivo umelecky pozdvihol aj prácu našej prvej scény, predovšetkým inscenáciou Sartrovej hry Diabol a Pán Boh (1965). Palkov umelecký profil plasticky dotvára tiež niekoľkoročná práca v televízii a rozhlase.

Výstava bola sprístupnená v historickej budove SND pri Salóniku.

Autor výstavy: Martin Timko, grafické riešenie: Viera Burešová


Thespisova kára Ivana Petrovického

Divadelný ústav pripravil pri príležitosti nedožitých osemdesiatych narodenín režiséra Ivana Petrovického putovnú výstavu s názvom Thespisova kára Ivana Petrovického. Výstava predstavila jeho život a tvorbu, najvýznamnejšie réžie i jeho hereckú a riaditeľskú činnosť.

Petrovický bol renesančný človek, ktorý našiel svoj životný cieľ – vzdorovať osudu a činiť dobro pre dobro veci samej. Ako významná osobnosť si zaslúžil svoje miesto v divadelnej obci.

Výstava bola sprístupená v Slovenskom komornom divadle v Martine, pri príležitosti 70. výročia vzniku divadla.

Kurátorky výstavy: Katarína Kunová, Zuzana Šnircová


Jozef Gregor Tajovský: Dramatický osud človeka - hlboko ľudský dramatik

Výstavu pripravil Divadelný ústav pre Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Téma a náplň výstavy sa viažu k 140. výročiu narodenia spisovateľa. Zároveň ide pre Divadlo Jozefa Gregora Tajovského o jednu z dôležitých akcií k 65. výročiu založenia divadla.

Cieľom výstavy je priblížiť prehľad kľúčových a prelomových udalostí zo života Tajovského a tiež osudy jeho diel na slovenských profesionálnych javiskách.

Autorka scenára a kurátorka výstavy: Frederika Čujová. Autorka grafického riešenia: Viera Burešová.


Slovenský divadelný plagát

Divadelný ústav Bratislava pripravil kolekciu plagátov zo svojich archívnych fondov, ktorých autori sú renomovaní scénografi, dizajnéri a fotografi. Kolekcia 20 plagátov predstavuje len malý výber  plagátov, ktoré vznikli v rokoch 1980 – 2006.

Uvedené obdobie sme vybrali kvôli výtvarnosti plagátov, nakoľko na začiatku dvadsiateho storočia sa robili typografické plagáty informujúce, oznamovali názov hry, autora, herecké obsadenie, miesto a čas predstavenia – boli bez obrazovej zložky.  Začiatkom päťdesiatych rokov sa do tvorby divadelného plagátu zapájajú výtvarníci a scénografi.  Toto obdobie je kvalitatívnym prelomom v plagátovej tvorbe. Spomenieme najvýznamnejších výtvarníkov – scénografov a grafikov zastúpených v tejto kolekcii: Čestmír Pechr, Milan Veselý, Tomáš Berka, Ján Zavarský, Miroslav Matejka, Rastislav Bohuš, Jozef Dóka, Pavol Choma, Ľubomír Longauer, Svetozár Mydlo, Vladislav Rostoka. Kolekciu dopĺňa najmladšia generácia výtvarníkov, scénografov a fotografov zastúpená Borisom Kudličkom, Filipom Vančom, Paľom Bálikom, Petrom Jánskym, Ivanom Hudákom, Matejom Plekancom, Ferom Liptákom, Marekom Ormandíkom, Jánom Novosedliakom, Emilom Drličiakom, Tomom Cillerom a pod.

Zostavili Oleg Dlouhý, Viera Burešová, Miroslav Daubrava.


Ján Cikker – slovenský, svetový

Výstava k stému výročiu narodenia Jána Cikkera (1911 – 1989) mapuje bohatú inscenačnú tradíciu javiskového diela skladateľa, ktorý svojou hudobno-dramatickou tvorbou kľúčovým spôsobom zasiahol do histórie slovenskej opery. Deväť operných opusov Jána Cikkera sa dočkalo šesťdesiatich uvedení nielen v slovenských divadlách, ale aj na významných zahraničných scénach (Česko, Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Švédsko...), čím sa zaradil k najúspešnejším európskym operným skladateľom druhej polovice 20. storočia.

Výstavu pripravil Divadelný ústav v Bratislave.

Kurátorka Michaela Mojžišová, autor výtvarného riešenia Ján Triaška, produkcia Viera Burešová.

Prvé uvedenie putovnej výstavy a otvorenie vernisážou bolo v Slovenskom inštitúte vo Viedni, Rakúsko,  7. septembra 2011.

Vernisáž veľkej výstavy sa uskutočnila 12. októbra 2011 vo výstavnej sále novej budovy Slovenského národného divadla na Pribinovej ulici v Bratislave.

Druhá reinštalácia putovnej výstavy bola v Štátnej opere Banská Bystrica 14. októbra 2011.

Tretie uvedenie výstavy bolo 7. novembra 2011 v Štátnej filharmónii Košice.

Štvrté uvedenie výstavy sa uskutočnilo vo výstavnej sieni Domu umenia Piešťany a otvorilo sa vernisážou 3. júla 2012, trvala do 31. augusta 2012.

 

3. ročník Bienále divadelnej fotografie 2016

Divadelný ústav pripravil súťažnú výstavu Bienále divadelnej fotografie so zámerom predstaviť verejnosti divadelnú fotografiu ako svojbytný umelecký druh, zvýšiť o nej všeobecné povedomie a prezentáciou fotografických diel a ich autorov vytvoriť súčasne prostredie na odbornú konfrontáciu. Súčasťou kolekcie je študentská sekcia, ktorá vytvára predpoklad na významné formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie pre budúcnosť. Výstava zároveň vytvára prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku.

 

Kostýmová tvorba Marije Havran

Divadelný ústav pripravil putovnú výstavu pri príležitosti životného jubilea kostýmovej a scénografickej výtvarníčky Marije Havran. Expozícia je vytvorená  z fotografií, kostýmových návrhov a kostýmov z bohatej kostýmovej tvorby výtvarníčky.

Prvé otvorenie spojené s vernisážou výstavy bolo v Novom Sade v Srbsku v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov dňa 29. augusta 2016 o 13.00 hod. Následne bola výstava reinštalovaná v priestoroch Galérie Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci a jej posledná reinštálacia sa uskutočnila v Galérii insitného umenia v Kovačici 2. decembra 2016. Na výstave spolupracovali Marija Havran, Katarína Kunová a Viera Burešová.

 

 


Archív výstav

Archív výstavnej činnosti na Slovensku 2010-2011
MS Word dokument

Archív výstavnej činnosti na Slovensku 2009
MS Word dokument

Archív výstavnej činnosti na Slovensku 2008
MS Word dokument

Archív výstavnej činnosti na Slovensku 2007
MS Word dokument

Archív výstavnej činnosti na Slovensku 2006
MS Word dokument

Archív výstavnej činnosti na Slovensku 2005
MS Word dokument

Archív výstavnej činnosti na Slovensku 2004
MS Word dokument

Archív výstavnej činnosti v zahraničí (2004 a 2003)
MS Word dokument


Kontakt:
Mgr. art. Zuzana Šnircová
Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava               
Tel: 02 20487 505, 0905 605 909
e-mail: zuzana.snircova@theatre.sk

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.