Tlačiť

Teatrálny svet

TEATRÁLNY SVET 1839 – 1939

THE THEATRICAL WORLD 1839 – 1939

7. 11. 2014 – 18. 2. 2015

Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava

Výstava z digitálnej kolekcie najstarších divadelných a paradivadelných fotografií z územia dnešného Slovenska a slovenských menšín vznikla v spolupráci Divadelného ústavu a Slovenského národného múzea v Bratislave.

Na plagáte je fotografia neznámeho autora z inscenácie Smrť kmotrička. Mária Peršlová ako Smrť kmotrička a Zita Hudcová-Frešová ako Chasníček, réžia Bohuš Vilím, choreografia Vladimír Pirnikov, SND 8. 2. 1935; zo zbierok Divadelného ústavu.

 

Výstava prezentuje viac ako 400 fotografií z obdobia rokov 1839-1939 – originálov, tlačených kópií i digitalizovaných snímok. Medzi fotografiami sa nachádzajú vzácne kusy zhotovené najstaršími fotografickými technikami, prvé farebné aj kolorované fotografie. Majú veľkú poznávaciu a estetickú hodnotu nielen pre divadelníkov, ale pre všetkých záujemcov o históriu a kultúru územia dnešného Slovenska. K výstave vychádza obsiahly katalóg.

Oscar Wilde – Salome, SND 26. 2. 1926, Hana Meličková ako Salome; zo zbierok Divadelného ústavu.

 

O histórii divadla i jeho fotografovaní vypovedajú unikátne dobové herecké portréty, portréty divadelných súborov a v súvislosti s technickým vývojom postupne aj snímky z inscenácií. Nehralo sa však iba na javisku. Divadelné prostriedky ako predpísané repliky, kostýmy či premyslená scénografia dominovali v mestských slávnostiach aj vo vidieckych obradoch a zábavách. Dobové fotografie zachytili teatrálnosť prostých hier neznámych detí aj pohrebov verejne činných osobností.

Štefan Šálek – Sen sirôt čsl. legionára, Krompachy 1926; Matz (fotoateliér); zo zbierok Archívu Divadelného ústavu.

 

Pôvodným impulzom pre vznik výstavy bola prezentácia výsledkov partnerstva Divadelného ústavu na medzinárodnom projekte Fotografia Europeana (Európske fotografické depozitáre digitalizovaných snímok historickej kvality). V spolupráci partnerov projektu Fotografia Europeana vznikla aj jedna zo súčastí expozície - virtuálna podoba výstavy Všetky vaše včerajšky ( All Our Yesterdays) so sto dvadsiatimi digitalizovanými fotografiami z celej Európy.

Edmond Rostand – Cyrano z Bergeracu, SND, Bratislava 17. 10. 1923, Vladimír Šimáček ako Cyrano; zo zbierok Divadelného ústavu.

 

Originály digitalizovaných fotografií kolekcie sa nachádzajú v zbierkach Divadelného ústavu a partnerov výstavy: Slovenského národného múzea – Historického múzea, Slovenského národného múzea v Martine, Slovenskej národnej knižnice, Východoslovenského múzea v Košiciach, Slovenského národného archívu, Múzea mesta Bratislavy, Archívu hlavného mesta SR Bratislavy a v súkromnej zbierke Miklósa Vojteka.

Výstava je súčasťou Mesiaca fotografie 2014.

Kurátorka: Anna Grusková
Výtvarný koncept: Ľubica Segečová a Eva Kašáková
Spolupracovali: Zuzana Šnircová, Viera Burešová, Dominika Zaťková
Realizácia: DESTIN, a. s.

www.theatre.sk / www.snm.sk / http://www.europeana-photography.eu / www.mesiacfotografie.sk


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.