Tlačiť

Dramaticky mladí 2017

Dramaticky mladí je súťaž Divadelného ústavu o najlepší dramatický text autorov do 18 rokov. Môže sa jej zúčastniť každý, kto má zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si napísať divadelnú hru.

Divadelný ústav vyzýva všetkých mladých dramatikov do 18 rokov, aby svoje dramatické pokusy nestrážili doma, ale zaslali ich do súťaže.  

Uzávierka siedmeho ročníka súťaže DRAMATICKY MLADÍ je 22. mája 2017. Texty pošlite na adresu: Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava – heslo „Dramaticky mladí“ alebo  elektronicky na marek.godovic@theatre.sk. K hre treba uviesť meno, kontakt a vek autora alebo autorky.

Dramaticky mladí je súťaž Divadelného ústavu o najlepší dramatický text autorov do 18 rokov. Porota takisto udeľuje cenu za najlepšiu kolektívnu hru.  Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto má zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si napísať dramatický text. Prihlásené hry  posúdi odborná porota. Tematické zameranie textu je ľubovoľné. Na výhercov čakajú atraktívne vecné ceny.

Vyhlasovateľ: Divadelný ústav
Koordinátor súťaže:  Marek Godovič, 02 / 20487600, marek.godovic@theatre.sk


 

 

 

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.