Tlačiť

Dramaticky mladí 2010

súťaž dramatických textov autorov do 18 rokov

 

Divadelný ústav vyhlásil vo februári 2010 súťaž DRAMATICKY MLADÍ 2010 o najlepší dramatický text autorov do 18 rokov na tému Školský dvor. Do súťaže sa mohol zapojiť každý, kto mal zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si napísať dramatický text.
Termín uzávierky súťaže bol 31. mája 2010. Prihlásené texty posúdila odborná porota, zložená z divadelných profesionálov. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo v utorok 22. júna 2010 počas Junior dňa festivalu Dotyky a spojenia v Martine.

V súťaži DRAMATICKY MLADÍ 2010 sa stretlo devätnásť textov od dvadsiatich autorov vo veku 11 – 17 rokov. Vyhlásená téma „Školský dvor“ sa v textov odrážala rôznymi spôsobmi. Deti rozmýšľali nad otázkami lásky, priateľstva, ale aj šikany, outsiderstva, konfliktov s učiteľmi či hľadania samých seba.

Porota súťaže DRAMATICKY MLADÍ 2010 v zložení Eva Čárska (dramaturgička Bibiany), Zuza Ferenczová (dramatička) a Daniel Hevier (spisovateľ) udelila tieto ceny:

1. miesto: Peter Hadvab (15): Obchodník s mydlami stiahnuť (.pdf)
2. miesto: Michal Dudoň (14): Láska po našom stiahnuť (.pdf)
3. miesto: Daniel Mališ (14): Učiteľka chémie stiahnuť (.pdf)

Špeciálna cena Bibiany: Ivana Kleinová (14) za hru Toto nevymyslíš! stiahnuť (.pdf)
Ocenenie za nápaditú štruktúru:
Soňa Bielková (14) za hru Moja mama depešáčka stiahnuť (.pdf)
Ocenenie za autorskú spontánnosť:
Lucia Erdelská (11) za hru Moja vymyslená kamarátka stiahnuť (.pdf)
Ocenenie za výraznú obraznosť
: Michaela Hirtlová (17) za hru Úplne obyčajná škola stiahnuť (.pdf)
Ocenenie za autorskú spontánnosť:
Paulína Oklešteková (12) za hru Čo je to náhoda? A čo je to osud? stiahnuť (.pdf)
Ocenenie za humor a premyslenú kompozíciu:
Lucia Panáčková (16) za hru Štyri čísla medzi ľuďmi stiahnuť (.pdf)
Ocenenie za autentické dialógy:
Max Sobek (15) za hru Školské radovánky stiahnuť (.pdf)
Ocenenie za tematickú aktuálnosť:
Mária Vankušová (14) za hru Spomienky, upomienky a verejné mienky stiahnuť (.pdf)

(v zátvorkách je uvedený vek súťažiacich)

Všetky práva k zverejneným textom sú vyhradené. Nijaká časť textu sa nesmie verejne predvádzať bez predchádzajúceho súhlasu autorov. Kontakt na autorov poskytne na požiadanie Divadelný ústav.

Súťaž DRAMATICKY MLADÍ 2010 je jednou z aktivít Divadelného ústavu v rámci medzinárodného projektu Platforma 11+, podporeného EÚ, ktorý združuje 13 divadiel a divadelných centier z 11 krajín Európy so špeciálnym záujmom o cieľovú skupinu dospievajúcich mladých ľudí. Prioritným cieľom projektu je rozvoj kreatívnej komunikácie medzi divadlom a mladým človekom. Na Slovensku na projekte spolupracujú štyri profesionálne divadelné scény: Činohra Slovenského národného divadla, Slovenské komorné divadlo v Martine, Mestské divadlo Žilina a Staré divadlo K. Spišáka v Nitre.

 


Vyjadrenia poroty:

http://www.youtube.com/watch?v=GzXtFxb9Bgw

http://www.youtube.com/watch?v=poiukSgJZVw

http://www.youtube.com/watch?v=TqjfJRU_J4E

http://www.youtube.com/watch?v=DhUtlV7377o

http://www.youtube.com/watch?v=yb_9tqy15bQ

http://www.youtube.com/watch?v=wCy6nDHdL0Y

http://www.youtube.com/watch?v=gtHcr9iwifo 

 

 

 

DM2010

 

 

Projekt podporili

 

logo Mediabox

 

logo Telka

 

logo partnera Lenovo


logo partnera Ševt
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.