Tlačiť

Rok Ľudovíta Štúra 2015

Rok Ľudovíta Štúra 2015

Rok Ľudovíta Štúra si Divadelný ústav pripomenie sériou podujatí venovaných osobnosti významného národného dejateľa, politika, historika, jazykovedca a básnika Ľudovíta Štúra, činnosť ktorého zasahovala aj do oblasti slovenského divadelníctva.

 

Divadelná tvár Ľudovíta Štúra

Životné osudy Ľudovíta Štúra a štúrovcov inšpirovali mnohých dramatikov a ich pôsobenie a tvorba sa stali predmetom záujmu divadelníkov. Už v roku 1948 uviedli v SND s obrovským úspechom pásmo inscenovanej poézie Smrť Jánošíkova, neskôr inscenáciu Marína a v roku 1956 kultovú Pieseň našej jari, všetky v réžii Jozefa Budského. Neskôr sa k inscenáciám vychádzajúcim z tvorby štúrovcov pridali tie, v ktorých sa Ľudovít Štúr stal výrazným javiskovým hrdinom – napríklad Misky strieborné, nádoby výborné; Vyslanec zvolenský; ... príď kráľovstvo Tvoje; Tvoj Ludevít a iné. Na profesionálnej scéne tak ožili osudy mnohých protagonistov našich národných dejín, na ktoré divadelní tvorcovia nazerali viacerými spôsobmi – od tradičnej vizualizácie osobnosti, cez akcentovanie tajuplných životných momentov až po reinterpretáciu a demystifikáciu slovenských romantikov. Viaceré inscenácie nabúrali ustálené kultúrne kódy a mýty a v provokujúcich interpretáciách snímali národných dejateľov z piedestálu hrdinov.

Veľké úsilie zameriaval Ľudovít Štúr aj na výchovu a vzdelávanie mladých, podporoval študentov v ich literárnej i divadelnej činnosti. Na protest proti odvolaniu Štúra z postu zástupcu na Katedre reči a literatúry československej odišlo z lýcea 22 študentov do Levoče, kde založili Súkromné divadlo levočských ochotníkov. Mladí štúrovci venovali realizáciám predstavení v Sobotišti, na Myjave a v Levoči značnú pozornosť, viditeľnú najmä vo výbere textov, na výprave a v hereckom stvárnení.

Divadelný ústav pripravuje reprezentatívnu retrospektívnu výstavu Divadelná tvár Ľudovíta Štúra, v ktorej predstaví známe slovenské inscenácie venované životu a dielu Ľudovíta Štúra a poukáže na zástoj Štúra pri vzniku a formovaní slovenského ochotníckeho divadla, čím významného slovenského dejateľa takpovediac znovu uvedie „na javisko“ slovenskej histórie.

Výstavu realizuje Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu a bude inštalovaná v Slovenskom národnom múzeu od 22. októbra 2015 do 30. januára 2016.

 

Misky strieborné nádoby výborné

V dráme Jany Juráňovej ožívajú postavy štyroch známych žien – Adelky Ostrolúckej, Aničky Jurkovičovej, Maríny Pišlovej a Antónie Júlie  Sekovičovej, ktorým sekunduje jediný muž Ján Kalinčiak. Počas života sa nikdy nestretli, ale na javisku dostávajú príležitosť hovoriť o svojich túžbach, pocitoch a životných cieľoch. Ženy zviazané s významnými osobnosťami slovenskej histórie už nestoja v úzadí, ale stávajú sa protagonistkami dejín, manifestujú svoj intímny vzťah k slovenským velikánom. Dokumentárne presvedčivá realita sa strieda s konfrontáciami ilúzií a zaužívaných obrazov o národnom hnutí a jeho predstaviteľoch. Dramatický text programovo narúšajúci estetické konvencie a ideové stereotypy o slovenskej minulosti poslúžil inscenátorom na zobrazenie širších myšlienkových sporov a aktuálnych problémov. Prostredníctvom výpovedí ženských hrdiniek sa pokúšajú odbúrať zaužívané kultúrne kódy a zakonzervované národné pravdy a odhaliť „skutočný“ svet našich hrdinov.

foto: M. Fabian

Tvorivý tím pod vedením režisérky Aleny Lelkovej pripravuje v Štúdiu 12 inscenáciu hry Jany Juráňovej Misky strieborné nádoby výborné, ktorá bude príspevkom súčasných mladých umelcov k historickému odkazu štúrovskej generácie. Premiéra inscenácie sa uskutočnila v pondelok 2. marca 2015 v Štúdiu 12 Divadelného ústavu.

 

Sprievodné podujatia k inscenácii – výstava a diskusné panely

V priestoroch Štúdia 12 bude v priebehu apríla 2015 sprístupnená výstava  Ako sa rodí inscenácia, ktorá návštevníkom priblíži proces tvorby inscenácie Misky strieborné, nádoby výborné. Umelecký i vedecký materiál potrebný ku vzniku inscenácie a zároveň systém a postupy súvisiace s jej prípravou bude prezentovaný dokumentárnym spôsobom formou interaktívnej výstavy.

V priestoroch Štúdia 12 pred začiatkom každej z repríz inscenácie Misky strieborné, nádoby výborné môžu návštevníci diskutovať s odborníkmi na viaceré témy spojené so životom a dielom Ľudovíta Štúra.


 

 

 

 

 

Vláda Slovenskej republiky pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra prerokovala a schválila na svojom zasadnutí 15.októbra 2014 uznesením číslo 503/2014, ktorým vyhlásila rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra.
RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.