Tlačiť

Redakcia

 

Šéfredaktor

Milo Juráni
miloslav.jurani@theatre.sk

Vyštudoval ochranu prírody a krajiny na Prírodovedeckej fakulte UK a teóriu a kritiku divadelného umenia na VŠMU. Počas štúdií prispieval do internetového časopisu Reflektor a dramaturgicky sa podieľal na tvorbe inscenácií. Momentálne okrem iných periodík píše aj do českého SADu a je redaktorom internetového časopisu Mloki.sk. Pôsobil vo viacerých spravodajoch slovenských a českých divadelných festivalov, naposledy ako redaktor festivalových denníkov Dotykov a spojení a Scénickej žatvy. Spolupracoval na tvorbe relácie Divadelný týždenník na Rádiu Devín. V roku 2015 sa zúčastnil V4@THEATRE – Divadelná Nitra 2015 RESIDENCY určenej pre mladých divadelných kritikov.


Odborná redaktorka

Katarína Cvečková
katarina.cveckova@theatre.sk

Vyštudovala teóriu a kritiku na Divadelnej fakulte VŠMU s dekanským vyznamenaním. Štyri roky pôsobila ako šéfredaktorka školského internetového časopisu Reflektor. Pravidelne publikuje v denných periodikách, v časopise SALTO, v rámci projektu Monitoring divadiel a v internetovom časopise Mloki.sk, kde je súčasne redaktorkou. Pracovala vo viacerých spravodajoch slovenských a českých divadelných festivalov, naposledy ako šéfredaktorka festivalového denníka Dotykov a spojení. Rovnako sa podieľala aj na tvorbe relácie Divadelný týždenník na Rádiu Devín. Okrem toho je i príležitostnou dramaturgičkou.

Mgr art. Katarína Cvečková

Odborná redaktorka

Martina Mašlárová
martina.maslarova@theatre.sk

Vyštudovala teóriu a kritiku na Divadelnej fakulte VŠMU s rektorským vyznamenaním. Počas štúdia pravidelne prispievala do školského časopisu Reflektor, absolvovala mobilitu študentov Erasmus vo Vilniuse v Litve a doplnkové štúdium v Sokratovom inštitúte. Publikuje v časopise Loutkář, v dennej tlači, v rámci projektu Monitoring divadiel a v internetovom časopise Mloki.sk. Pôsobila vo viacerých festivalových denníkoch slovenských a českých divadelných festivalov a pravidelne spolupracuje s neprofesionálnymi divadelníkmi ako porotkyňa na súťažných prehliadkach. Participovala na tvorbe relácie Divadelný týždenník na Rádiu Devín.

Mgr. art. Martina Mašlárová

- - - - - - - - - - - - - -


Chceli by ste sa podeliť s dojmami o časopise kød a jeho článkoch?
Ste dramatik, divadelníčka, kritik, teatrologička alebo študent a máte návrh alebo ponuku na zaujímavý článok?
Chcete na stránkach kød-u reklamu pre svoj produkt, divadlo, inscenáciu alebo festival?
Máte záujem o výtlačok konkrétneho článku alebo o niektoré zo starších čísel?
Máte iné otázky, návrhy alebo poznámky?

Už teraz sa veľmi tešíme na váš email! Píšte nám na kod@theatre.sk. Ďakujeme!


Redaktorka

Katarína Cvečková

Vyštudovala teóriu a kritiku na Divadelnej fakulte VŠMU s dekanským vyznamenaním. Štyri roky pôsobila ako šéfredaktorka školského internetového časopisu Reflektor. Pravidelne publikuje v denných periodikách, v časopise SALTO, v rámci projektu Monitoring divadiel a v internetovom časopise Mloki.sk, kde je súčasne redaktorkou. Pracovala vo viacerých spravodajoch slovenských a českých divadelných festivalov, naposledy ako šéfredaktorka festivalového denníka Dotykov a spojení. Rovnako sa podieľala aj na tvorbe relácie Divadelný týždenník na Rádiu Devín. Okrem toho je i príležitostnou dramaturgičkou.


Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.