Tlačiť

Charakteristika

Mesačník kød - konkrétne o divadle je jediným divadelným časopisom svojho druhu na Slovensku. Od marca 2007 ho vydáva Divadelný ústav Bratislava. Časopis napĺňa chýbajúci priestor pre divadelnú kritiku a absenciu platformy pre vyjadrenie tvorcov. Vo svojich rubrikách predstavuje najnovšie inscenácie, profily osobností, reflexie a tendencie divadelného umenia prostredníctvom recenzií, kritík, esejí, diskusií, ankiet a rozhovorov s tvorcami. Autormi textov sú renomovaní slovenskí divadelní teoretici a praktici. 

V kød-e čitatelia nájdu aj informácie o zahraničnej divadelnej scéne, komentáre a postrehy na tému kultúrnej politiky, zaujímavé články z divadelnej teórie a histórie, úryvky a texty divadelných hier a dramatizácií.

Vznik časopisu kød úzko súvisí aj so založením Informačnej siete IS.theatre.sk, monitoringu divadiel na Slovensku.

Časopis je okrem iného priestorom pre propagáciu aktivít a projektov Divadelného ústavu a všetkých profesionálnych divadiel na Slovensku.

Časopis čitateľov poteší nielen zaujímavým obsahom, ale tiež modernou grafikou a množstvom fotografií.

 

RUBRIKY


ø rozhovor
Exkluzívne interview s vybranou osobnosťou slovenského divadla o tajomstvách tvorby, divadelnom umení a názoroch na život.

ø recenzie
Tri obšírnejšie recenzie reflektujúce aktuálne premiéry slovenských divadiel alebo slovenských tvorcov v zahraničí.

ø festivaly
Recenzie, reflexie a postrehy z festivalov slovenskej i zahraničnej divadelnej scény.

ø teória / história / kritika
Priestor pre teoretické štúdie o divadelnom umení zamerané na problémy a terminológiu, historické súvislosti, odborné názory na divadelnú kritiku a prepisy diskusií. (Na rubrike spolupracuje Slovenské centrum AICT.)

ø zahraničná scéna
Aktuálne dianie v divadlách európskych krajín. Korešpondenti z celej Európy píšu o hitoch a prepadákoch divadelnej scény špeciálne pre kød.

ø extra
Krátky aktuálny rozhovor s vybraným umelcom/umelkyňou alebo reflexie divadelného života a informácie o dôležitých udalostiach v divadelnom umení u nás.
ø 2x2
Štyri názory na jednu pálčivú otázku reflektujúcu aktuálny problém kultúry na Slovensku.

ø na margo
Rubrika, v ktorej uverejňujeme názory a ohlasy na články publikované v časopise.

ø jubileá
Priestor na pripomenutie si výročí narodenia významných osobností divadelného života.

ø knihy
Recenzie odborných a populárno-náučných publikácií s divadelnou tematikou.
ø v éteri
Program premiér rozhlasových hier.

ø divadelný ústav
Aktivity, činnosť, aktuálne projekty, podujatia a pozvánky Divadleného ústavu.

ø ja a divadlo
Pravidelná neformálna anketa, v ktorej traja oslovení tvorcovia z kultúrnej oblasti prezradia niečo o vlastných inšpiráciách, snoch a plánoch.

Kontakt

Divadelný ústav
Jakubovo námeste 12
813 57 Bratislava
tel.: +421 (0)2/204 87 502, 503
fax: +421 (0)2/529 31 571
e-mail: kod@theatre.sk
facebook: www.facebook.com/casopiskod

 

Partner časopisu

Partner časopisu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.