Tlačiť

Charakteristika

Cieľom vzniku projektu Monitoring divadiel na Slovensku je monitorovanie divadla s prihliadnutím na všetky druhy a žánre v štátnych, nezávislých i samosprávnych divadlách na Slovensku.


Organizátorom projektu je Slovenské centrum AICT (Medzinárodná asociácia divadelných kritikov). Partnermi projektu sú Divadelný ústav Bratislava  a Divadelná fakulta VŠMU. SC AICT v spolupráci s partnermi iniciovali vznik monitorovania štátnych, samosprávnych a nezávislých divadiel na Slovensku, čo v novembri 2006 vyústilo do vzniku projektu IS theatre.sk – monitoring divadiel na Slovensku. Cieľom tohto projektu je informovať divadelnú a širšiu kultúrnu obec o aktuálnom dianí v divadlách na Slovensku a prezentovať komplexné analýzy jednotlivých sezón. V roku 2010 sa projekt premenoval na Monitoring divadiel na Slovensku.

Výstupy odborných hodnotiteľov tvoria na webstránke projektu on-line databázu a archív komplexného pohľadu na divadelnú sezónu v jednotlivých divadlách. Od roku 2015 sa recenzie uverejňujú na webstránke SC AICT monitoringdivadiel.sk, na ktorej je aj archív všetkých starších ročníkov.

 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

S finančnou pomocou Ministerstva kultúry Slovenskej rapubliky

Ako citovať články z monitoringu (vzor):

ULIČIANSKA, Zuzana. Chmúrne svätojánske ráno : William Shakespeare: Sen noci svätojánskej. 2011 [cit. YYYY-MM-DD]. Dostupné na internete: www.theatre.sk/isrecenzie/655/97/Chmurne-svaetojanske-rano/?cntnt01origid=97/.

 

Ako uvádzať články z monitoringu v súpisoch odporúčanej literatúry (vzor):

Chmúrne svätojánske ráno : William Shakespeare: Sen noci svätojánskej / Zuzana Uličianska.
In: www.theatre.sk/isrecenzie/655/97/Chmurne-svaetojanske-rano/?cntnt01origid=97/. – (2011).


 

 

 

 

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.